amIKE – zarządzanie środkami na IKE/IKZE w DM BOŚ

Posiadasz rachunek IKE lub IKZE w DM BOŚ? Wpłacasz środki na IKZE, dokonujesz odliczenia podatku, ale nie inwestujesz? A może nie masz pomysłu jak ulokować środki aby pomnożyć kapitał lub nadal zastanawiasz gdzie otworzyć konto IKE lub IKZE? Ciekawą usługę proponuje DM BOŚ – amIKE. Poniżej sprawdzimy na czym polega i do kogo jest skierowany ten produkt.

IKE/IKZE  – dodatkowa emerytura

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne oraz IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to konta, na których możemy oszczędzać na dodatkową emeryturę.  IKE oraz IKZE polegają na gromadzeniu oszczędności poprzez ich inwestowanie. Pamiętaj, że jeżeli posiadasz IKZE lub IKE nie stracisz emerytury z  I filaru (obowiązkowy ZUS) oraz II filaru (dobrowolny OFE), natomiast może się okazać, że środki zgromadzone na I oraz II filarze będą niewystarczające aby utrzymać aktualny poziomu życia po przejściu na emeryturę.

IKE/IKZE – nie płacimy podatku od zysków kapitałowych

Jeżeli inwestujemy środki za pomocą IKE/IKZE nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”). Co to znaczy? Jeżeli inwestujemy środki poprzez rachunek IKE i/lub IKZE to nie musimy dzielić się zyskiem z urzędem skarbowym.

amIKE – zarządzanie na kontach IKE/IKZE w DM BOŚ

DM BOŚ oferuje nam nową usługę amIKE, która umożliwia powierzenie naszych środków zgromadzonych na rachunkach maklerskich IKE i/lub IKZE profesjonalnym zarządzającym. Wówczas decyzje inwestycyjne w naszym imieniu będą podejmować profesjonaliści, którzy na bieżąco obserwują rynki finansowe. Jeżeli regularnie wpłacamy oszczędności na przyszła emeryturę warto skorzystać z amIKE i przekazać środki na rachunku IKE/IKZE w zarządzanie.

amIKE – kto może korzystać?

Każda osoba, która posiada rachunek IKE i/lub IKZE w DM BOŚ może skorzystać z usługi zarządzania środkami, gdyż jeżeli zdecydujemy się na strategię OCHRONY nie jest wymagana minimalna kwota środków na rachunku w chwili podpisania umowy. Usługę możemy aktywować za pośrednictwem internetu lub w oddziale. Dodatkowo DM BOŚ przewidział promocję: 0% opłaty za zarządzanie przez pierwsze 3 miesiące.

amIKE – strategie inwestowanie

Dom Maklerski BOŚ proponuje Klientom 4 strategie, które cechują się innym poziomem ryzyka inwestycyjnego:

 • OCHRONA – inwestujemy w obligacje skarbowe, brak minimalnej wpłaty;
 • DEKADA – max 30% środków inwestowane w akcje, reszta w obligacje; minimalna wpłata 20 tys. zł;
 • RÓWNOWAGA – max 50% środków inwestowane w akcje, pozostałe środki w obligacje; minimalna wpłata 20 tys. zł;
 • DYNAMIKA – max 70% środków inwestowane w akcje, min 30% w obligacje; minimalna wpłata 20 tys. zł;

W trakcie trwania umowy Klient może dokonać zmiany strategii albo zrezygnować z usługi.

amIKE – opłaty za zarządzanie

Jeżeli zdecydujemy się na usługę amIKE, wówczas po trzymiesięcznym okresie promocyjnym DM BOŚ będzie pobierał opłaty za zarządzanie. W zależności od wybranej przez nas strategii opłata za zarządzanie będzie wynosić 0,5-2,9% rocznie. Dla długoletnich Klientów DM BOŚ przewidział niższe opłaty, jednakże niższą prowizję możemy uzyskać dopiero po pięciu i dziesięciu latach oszczędzania. Dodatkowo pobierana jest prowizja od każdej transakcji, która wynosi 0,3% dla akcji oraz 0,1% dla obligacji.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z IKZE sprawdź koniecznie nasz  Ranking IKZE 2017. Dla zainteresowanych IKE Ranking IKE 2017.
Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru.

 

IKZE PZU Kalkulator

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to III filar systemu emerytalnego. Oszczędzanie na IKZE nie jest obowiązkowe, jednakże obserwując niekorzystne zmiany demograficzne oraz wysokość emerytury, którą otrzymamy od państwa to posiadanie takiego rachunku może okazać się naprawdę dobrym pomysłem. Poniżej sprawdziliśmy ofertę IKZE PZU. Czytaj dalej IKZE PZU Kalkulator

IKZE PZU 2017

Konto IKZE PZU skierowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat oraz tych trochę młodszych ale zatrudnionych na umowę o pracę w wieku od 16 lat. Jednakże, należy pamiętać, że osoba małoletnia w danym roku może wpłacić nie więcej niż wyniesie dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKZE PZU 2017

Należy pamiętać, że możesz mieć tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz nie możesz oszczędzać na nim wspólnie z inną osobą, nawet z małżonką / małżonkiem.

Jakie korzyści daje oszczędzanie w ramach IKZE PZU?

Co roku możesz odliczyć w swojej deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

W przypadku roku 2017 limit wynosi 5 115,60 zł. Odliczenie ww. kwoty spowoduje, że zapłacisz niższy podatek, a konsekwencji Twoja ulga podatkowa w 2017 roku może wynieść nawet 1 636,99 zł (w 32% progu podatkowym). Maksymalna ulga w 19% progu podatkowym wniesie 971,96 zł oraz 920,81 zł w 18% progu podatkowym.

Ponadto, środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wkładem własnym jeżeli potrzebujemy kredyt
hipotetyczny na zakup mieszkania lub domu.

Zaletą IKZE jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych. Natomiast zapłacisz 10 % zryczałtowany podatek dochodowy jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś je przez co najmniej 5 lat. Jeżeli dokonasz wypłaty środków wcześnie, trzeba będzie zapłacić podatek 18% lub 32%.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest, że pieniądze wpłacone na Twoje konto są Twoją własnością. W przypadku Twojej śmierci  otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie IKZE – nie muszą być one członkami Twojej rodziny.

Co wyróżnia IKZE PZU?

 • Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU osiągnął najlepszy wynik wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje dane. W 2016 r. stopa zwrotu DFE PZU wynosiła aż 16,19%;
 • IKZE PZU działa od 2012 roku;
 • IKZE PZU prowadzi rachunki dla 450 tyś osób.

Jeżeli chcesz poznać inne oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Sprawdź Ranking IKZE  >>>

 

Zalety IKZE

Mimo, iż wiele mówi się o przyszłej emeryturze i jej małej wysokości, skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę jest niewielka. Rozważając zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości należy przeanalizować zalety IKZE czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tym bardziej, że jest to ciekawa oferta dla osób, chcących oszczędzać na dodatkową emeryturę.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 643 112 IKZE. Został odnotowany wzrost 7,7% Indywidualnych Kont Emerytalnych. Natomiast wartość zgromadzonych środków wzrosła o 74%.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

zalety IKZE
zalety IKZE

Najważniejsze zalety IKZE

Ulga podatkowa

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest ulga podatkowa. Umożliwia ona odliczenie składek od rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osoby fizycznej. Wpłacając w 2017 r. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy uzyskać ulgę podatkową w wysokości:      

 • 920,81 zł – w 18% progu podatkowym 
 • 971,96 zł – w 19% progu podatkowy   
 • 1636,99 zł – w 32% progu podatkowym

Ponadto zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych

Wkład własny do kredytu

Zalety IKZE to również możliwość wykorzystania oszczędności gromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jako wkład własny do kredytu hipotetycznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie środków

Zawierając umowę o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (lub kilka osób), która otrzyma środki po jego śmierci. Brak takiej osoby nie oznacza, ze zgromadzone środki nie są zwracane. Należą się one spadkobiercom, więc nie należy obawiać się o nasze wpłaty.  Osoba, która dziedziczy zgromadzone środki może przeznaczyć je na dowolny cel: wypłacić lub przenieść na swoje IKZE. Ponadto od przeniesionych środków nie jest pobierany podatek.

IKZE limit 2017

Na  IKZE co roku można wpłacić maksymalnie 120 % przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2017 r. wysokość limitu wynosi 5115,60 zł.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Gdzie można założyć IKZE?

IKZE oferują:

 • otwarte fundusze inwestycyjne czyli OFE
 • podmioty prowadzące działalność maklerską
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Zalety IKE

IKE nadal nie są produktem powszechnym wśród Polaków. Wiele mówi się o przyszłej emeryturze i jej niewielkiej wysokości, wiele też powinno mówić się jakie są zalety IKE…. Tym bardziej, że jest to ciekawa oferta dla osób, chcących oszczędzać na dodatkową emeryturę.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 902 615 IKE. Został odnotowany wzrost 5,1% Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Ulga podatkowa

Aby osiągnąć ulgę podatkową należy wpłacać na IKE co najmniej przez 5 dowolnych lat kalendarzowych. Mogą z niej skorzystać osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia, a w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia.

Możliwość zmiany instytucji finansowej, w której założono IKE

Zalety IKE to również możliwość zmiany decyzji o lokowaniu środków, zmiana instytucji. Istnieje również opcja zrezygnowania z Indywidualnego Konta Oszczędnościowego. Jednakże przed upływem 12 miesięcy od założenia IKE, mogą pojawić się dodatkowe koszty. Ten minimalny okres, po którym jest możliwość likwidacji bez opłat IKE jest zapisany w ustawie regulującej IKE.

Możliwość wypłaty środków z IKE

Zalety IKE to również możliwość wypłaty środków z konta przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest to bardzo ważne w długim horyzoncie czasowym. Wówczas nie ma opłat likwidacyjnych. Pojawia się jednak podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli zostanie wypłacona część środków to podatek będzie dotyczył tylko wypłaconych pieniędzy.

Dziedziczenie środków

Zawierając umowę o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (lub kilka osób), która otrzyma środki po jego śmierci. Brak takiej osoby nie oznacza, ze zgromadzone środki nie są zwracane. Należą się one spadkobiercom, więc nie należy obawiać się o nasze wpłaty.  Osoba, która dziedziczy zgromadzone środki może przeznaczyć je na dowolny cel: wypłacić lub przenieść na swoje IKE. Najważniejsze jest, że środki są wolne od podatku od spadków i darowizn o oraz od podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

 Indywidualne Konto Emerytalne
Indywidualne Konto Emerytalne

IKE limit 2017

Wpłaty na IKE co roku można wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W 2017 r. wysokość limitu wynosi 12 789 zł.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Gdzie można założyć IKE?

IKE oferują:

 • otwarte fundusze inwestycyjne czyli OFE
 • podmioty prowadzące działalność maklerską
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKE

Zastanawiając się nad założeniem IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego w pierwszej kolejności chcielibyśmy sprawdzić zestawienia, jak i również rankingi, które by nam podpowiedziały jakie są najlepsze IKE.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKE – ranking

Istnieją różne zestawienia, które proponowane są na przykład przez firmy zajmujące się przygotowywaniem rozmaitych rankingów. Według jednego takiego zestawienia, najlepszym jest IKE Plus w NN IP TFI. W tym zestawieniu właśnie ten produkt finansowy otrzymał najwięcej punktów w kategorii efektywność oraz najniższe koszty. W takim razie nie ma co się dziwić, że cieszy się on dużą popularnością. Na drugim miejscu znajduje się IKE w Skarbiec Program Emerytalny TFI, jak również Pakiet Emerytalny oferowany w PKO TFI. Obie propozycje były wycenione dość wysoko. W takim razie nie musimy się obawiać, że zostalibyśmy w tych dwóch przypadkach w jakichś sposób pokrzywdzeni. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się IKE w KBC TFI, PZU GPE TFI, a także w IKE w Union Investment TFI.

Specjaliści jeszcze widzą bardzo dużą nadzieję w tych Indywidualnych Kontach Emerytalnych, jak IKE Investors, IKE BNP Paribas FIO, IKE z Legg Mason. Za bardzo przeciętne produkty finansowe zostały uznane IKE oferowane przez BPH TFI, Allianz, jak i również MetLife Fundusze Inwestycyjne. Ostatecznie zestawienie zostaje zakończone takimi produktami IKE oferowanymi przez Millennium IKE, Program Pioneer IKE, jak i również IKE z BZ WBK. Warto jednak wziąć pod uwagę, że oprocentowanie w każdym z tych wymienionych produktów mocno będzie się od siebie różniło.  Jednak okazuje się, że jest to doskonały produkt, na którym możemy spokojnie, oraz bezpiecznie inwestować. Pamiętajmy, że jest to inwestycja długoterminowa- oszczędzamy na naszą emeryturę.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKE – na co zwrócić uwagę?

Każdy kto chce inwestować na swoją przyszłość właśnie w taki sposób, powinien dokładnie zapoznać się z ofertą placówki, która proponuje nam IKE. Oprócz oprocentowania, ważne są również ewentualne opłaty, które powinniśmy ponosić za procesy manipulacyjne. Czasami w pierwszej kolejności jesteśmy zapatrzeni w bardzo wysoką stawkę oprocentowania, jaka jest nam proponowana. Jednak z drugiej strony, nie bardzo zwracamy uwagę na to, w jaki sposób jesteśmy rozliczani. Sytuacja finansowa ma nam się poprawić i to powinno być naszym głównym zamiarem jeśli chodzi o otworzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Jedno jest pewne – jeżeli korzystamy ze sprawdzonego rankingu Najlepsze IKE, będziemy jednocześnie wiedzieli, iż większość z nich faktycznie nie wyróżnia się bardzo wysokim oprocentowaniem.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKE – zalety

Nie musimy się również obawiać zbyt wysokich opłat manipulacyjnych. W niektórych placówkach samo założenie konta jest bardzo drogie. Jeśli byśmy zdecydowali się na najdroższą wersję, musielibyśmy pogodzić się z opłatami wynoszącymi nawet 1000 złotych, które byłyby pobierane już na samym początku. Sprawa finansowa nadal nam nie rozstrzyga ostatecznie sprawy. Ponieważ, powinniśmy brać pod uwagę całą ofertę, kierowaną pod naszym adresem. Wtedy faktycznie, moglibyśmy ze spokojem stwierdzić, że szerokość oferty ma tutaj ogromne znaczenie. Przykładowo możemy wspomnieć między innymi o tym, czy dana oferta proponowana przez konkretną placówkę, będzie dla nas bardzo ryzykowna, czy też może jednak nie. Wszystko będzie w głównej mierze zależeć od tego, w jakie instrumenty finansowe zamierzają tak naprawdę inwestować osoby odpowiedzialne za takie fundusze. Jeżeli chodzi o najlepsze IKE, które zostało wybrane przez specjalistów, na rok 2016, to najlepszym Indywidualnym Kontem Emerytalnym okazał się IKE Plus. Jest to produkt inwestycyjny proponowany przez NN Investment Partners TFI. Przede wszystkim fundusz ten wyróżniał się najlepszymi ocenami. Są to jedne z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o produkty akcyjne, a także produkty mieszane. Nie mówiąc już o tym, że w kategorii produktów dłużnych i gotówkowych zostały ocenione całkiem nieźle, czyli ich ocena mieściła się spokojnie powyżej przeciętnej. Kolejną zaletą przystąpienia do tego funduszu jest to, iż klient nie musi się obawiać zbyt dużych opłat. Niewątpliwie mocną stroną przystąpienia do tego produktu, jest oferta pozbawiona kompletnie opłat manipulacyjnych.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKE – zmiana instytucji

To, że wymieniony produkt okazał się najlepszy, wcale nie oznacza iż faktycznie musi sprawdzać się on w każdej sytuacji. Oznacza to, że inne osoby mogą posiadać całkiem inne oczekiwania, które z pewnością doskonale orientują się w tym, co im Indywidualne Konta Oszczędnościowe rzeczywiście proponują. W takim razie trzeba mieć na uwadze to, iż sytuacja z każdym rokiem nieznacznie ulega zmianie. Na szczęście można śledzić jak sobie rzeczywiście w praktyce radzą konkretne placówki. I jeśli nie będziemy zadowoleni z zarządzania ich naszymi oszczędnościami, po okresie 12 miesięcy z powodzeniem będziemy mogli zmienić placówkę.

IKE Kalkulator

Uważasz, że świat finansów jest niezwykle skomplikowany? Trzeba mieć na uwadze, że rzeczywiście ilość produktów z każdym rokiem rośnie, a nie maleje. I żeby wszystkie poznać:

 • do czego służą,
 • jak nimi powinniśmy odpowiednio zarządzać,
 • także z jakimi prognozami na przyszłość.

Dlatego jeśli chcemy się dowiedzieć, jakie są produktami oszczędnościowymi, a jakie gwarantują nam chociaż minimalny zysk, warto być na bieżąco z prezentacją wszystkich produktów po kolei.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Całkiem niedawno, bo dosłownie kilka lat temu, na rynku finansowym pojawił się zupełnie nowy produkt. Jego skrót IKE, na pewno wielu osobom niczego nie tłumaczy. Zupełnie inna reakcja jest po rozwinięciu tego skrótu. Mianowicie IKE oznacza nic innego, jak Indywidualne Konto Emerytalne. W takim razie możemy spodziewać się tego, że produkt w jakiś sposób jest związany z oszczędzaniem na emeryturę.

Rzeczywiście tak jest. Nowy produkt, którego możemy stać się właścicielami jest udostępniany przez rozmaite instytucje, zarówno finansowe, jak i również ubezpieczeniowe. Obok innego produktu IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stały się prawdziwym hitem dla osób, które chcą samodzielnie zadbać o własną emeryturę.

Jeśli jednak nie wiemy, jakie konto powinniśmy wybrać, możemy skorzystać z wielu porównywarek lub obecnych rankingów, które rzeczywiście pomogą nam podjąć decyzję, na jakim koncie powinny znajdować się nasze oszczędności. Jeśli zakładamy konto IKE, powinniśmy wiedzieć, że są one uwarunkowane zarówno minimalnym, jak i również maksymalnym limitem wpłaty w ciągu roku. Na pewno oszczędności nie powinny przekroczyć 30-kotności średniego wynagrodzenia, które jest wyliczane w danym roku kalendarzowym.

IKE Kalkulator – czemu służy?

Jeśli chcemy się dowiedzieć, ile jednak na konkretnym koncie będziemy mogli zaoszczędzić pieniędzy na przyszłej emeryturze, to w takich sytuacjach na pewno przyda nam się IKE kalkulator. Jest to narzędzie, które uwzględnia nasz wiek, ilość składek, ich wysokość, a potem w wyniku uzyskujemy, jaki kapitał uzbieramy oraz z jakiej emerytury później będziemy mogli się cieszyć. Niestety zasiłek emerytalny w tej chwili nie zalicza się do takich, które byłyby w dobrej perspektywie. Raczej trzeba nastawiać się na to, że jeśli sami sobie nie poradzimy, to będziemy mogli spodziewać się niezwykle niskiej stawki. To jest jak na razie niesprawiedliwe, zwłaszcza jeżeli ktoś przez wiele lat prowadzi swoją działalność gospodarczą, odprowadza naprawdę wysokie składki, a później niestety nie może doczekać się ani żadnych zasiłków, ani także solidnej emerytury.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Innym narzędziem jest IKE kalkulator, ale nie do wyliczania już naszego zgromadzonego kapitału, ale za to do tego, by ostatecznie móc sprawdzić, ile otrzymamy zwrotu od podatku. W takiej sytuacji faktycznie możemy liczyć na to, że sytuacja będzie wyglądała znaczniej korzystniej, niż w przypadku innych produktów oszczędnościowych.

 

IKE Kalkulator
IKE Kalkulator – Sprawdź najlepsze Indywidualne Konto Emerytalne

Sposobów na oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę, jest oczywiście znacznie więcej. Tak naprawdę to od nas zależy, jaki sposób będziemy uważać za najbardziej dogodny dla nas. Nie ma również żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość produktów finansowych, a dokładniej oszczędnościowych, z jakich zamierzamy korzystać. Przykładowo, jeśli założymy sobie Indywidualne Konto Oszczędnościowe, to ten fakt nie neguje tego, byśmy mogli skorzystać z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Tak samo jest w przypadku funduszy inwestycyjnych, lokat oszczędnościowych, czy nawet zwykłych kont oszczędnościowych. Pozostaje jedynie kwestia, ile mamy wolnych środków finansowych, które rzeczywiście jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędzanie na przyszłość. Ale z drugiej strony niektóre produkty finansowe w ogóle nie wymagają od nas żadnego minimalnego wpływu finansowego.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Mając jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy wybór danego produktu jest dla nas korzystny czy nie, zobaczmy ile jesteśmy w stanie oszczędzać w skali roku, z jaką częstotliwością, jak i również jakich zysków ostatecznie oczekujemy. Pamiętajmy również, że Indywidualne Konta Emerytalne charakteryzują się tym, że w każdym roku rankingi nieco ulegają zmianom. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak śledzić je na bieżąco, by mieć przekonanie, czy aby na pewno korzystamy z placówki bankowej, lub towarzystwa ubezpieczeniowego, proponującego nam najlepszą ofertę na całym rynku finansowym. Może niestety się okazać, że trzeba będzie po drodze wprowadzić kilka drobnych zmian, które na pewno przynoszą zaskakujące efekty. W końcu zależy nam na tym, by zyski na przyszłej emeryturze, były dla nas jak najwyższe. Pod tym względem na pewno nie ma nikt żadnych wątpliwości.

IKZE Kalkulator

Na temat emerytur w ostatnim czasie można dowiedzieć się coraz więcej. A właściwie nie na sam temat dotyczący tego, jakie to bogate życie będziemy mieli, jeśli tylko przejdziemy na emeryturę. Ale raczej w sytuacji, kiedy mimo uczciwej pracy przez wiele lat, szczególnie prowadząc własną działalność gospodarczą, nie otrzymamy żadnej przyzwoitej sumy.

Dlatego w świecie finansowym, pojawia się coraz więcej rozmaitych przesłanek ku temu, żeby jednak o swoją przyszłość zadbać samemu. Ku temu mają posłużyć rozmaite produkty oszczędnościowe lub oszczędnościowo-inwestycyjne. Wśród tych produktów znajduje się również IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Przede wszystkim ten produkt oferowany jest nie tylko przez banki, ale również Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jak i również inne instytucje zajmujące się sprzedażą produktów finansowych. Kolejnym faktem, jaki powinniśmy wiedzieć na temat IKZE, jest to, że dzięki temu produktowi możemy nie tylko oszczędzać na swoją emeryturę, ale również otrzymać z tego tytułu atrakcyjny zysk.

IKZE limit

Wszystkie wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego są określone przez zapisy w odpowiedniej ustawie. Dlatego nie można wpłacać więcej niż 4 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Jednak ku zaskoczeniu niektórych inwestorów, trzeba liczyć się także z maksymalnym limitem, który wynosi 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Tej kwoty w żaden sposób nie można przekroczyć. Korzystając z tego produktu, również trzeba liczyć się z podatkiem odprowadzonym od zysków.

Z drugiej strony zaletą takiego rozwiązania jest bezpieczny zysk, jak i również gwarancja wypłaty pieniędzy, kiedy będziemy chcieli zatroszczyć się o swoją dodatkową emeryturę. Oczywiście każda instytucja finansowa rządzi się nieco swoimi prawami, które są dokładnie określone w regulaminie. Dlatego na niektórych IKZE można zarobić więcej, a na innych nieco mniej.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE Kalkulator

Warto jeszcze zapoznać się nie tylko z samymi obietnicami stawianymi ze strony instytucji finansowych, ale również z warunkami, jakie należy spełnić, by do nich się zapisać. Tutaj już po raz pierwszy pojawia się takie narzędzie jak IKZE kalkulator. Przede wszystkim takie narzędzie pomoże oszacować z jakimi oszczędnościami ostatecznie będziemy mieli do czynienia.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Zatem w takim kalkulatorze będziemy umieszczali kilka informacji na temat naszych dochodów, a także warunków jakie spełniamy. Podajemy przede wszystkim nasz wiek – im jesteśmy starsi, tym nasze oszczędności raczej będą niższe, ponieważ skraca się znacznie czas oszczędzania. Kalkulując nasze potencjalne zyski, wybieramy roczną stopę zwrotu. Im ma być wyższa, tym jednocześnie nastawiamy się na nieco większe ryzyko inwestycyjne.

Określamy także częstotliwość naszych składek, oraz ich wysokość. W ten sposób IKZE kalkulator pomaga w określeniu ile zgromadzimy kapitału po określonym czasie, jak i również jakiej emerytury dodatkowej możemy się spodziewać. To może okazać się niezwykle motywujące, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o dodatkowe oszczędzanie na swoją przyszłość.

IKZE Kalkulator
IKZE Kalkulator – Sprawdź najlepsze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jest jeszcze jeden oryginalny sposób na sprawdzenie, ile nas w tym roku wyniesie ulga podatkowa, jeśli będziemy do rozliczenia rocznego, brać pod uwagę również to, że oszczędzaliśmy na Indywidualnych Kontach Zabezpieczających Emeryturę. IKZE Kalkulator będzie w stanie podpowiedzieć, jaki otrzymamy zwrot od podatku. To jest kolejna zaleta, jaką kierować się możemy przy wyborze produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego. W porównaniu do innych, niestety, już nie możemy liczyć na żadną ulgę podatkową.

Teraz mając do dyspozycji takie narzędzia, nie musimy się obawiać, że nasza emerytura będzie bardzo niska, wręcz głodowa. Ponieważ jeśli tylko będziemy odpowiednio dbać o nasze finanse, to zawsze odkładając niewielkie sumy, nawet raz do roku, możemy się zabezpieczyć przed niską wypłatą ze strony Państwa. Wiele osób uważa, że na pewno nie będziemy mogli oczekiwać żadnego rewelacyjnego zysku. Jednak takie osoby najczęściej nie mają żadnych oszczędności wygenerowanych nawet na tak zwaną czarną godzinę.

Sprawdź Ranking IZKE 2017 >>>

Warto kierować się swoim rozsądkiem i wyborem własnych decyzji. Nawet jeżeli ktoś teraz negatywnie wypowiada się na temat poszczególnych produktów, pozwalających zainwestować na swoją przyszłość, to jednak za 20 lub 30 lat, na pewno będą żałowali swojego podejścia. Ty w tym czasie zamiast żalu do siebie, że nic nie zrobiłeś w kierunku zabezpieczenia swojej przyszłości, będziesz mógł korzystać swobodnie ze zgromadzonych funduszy.

Im szybciej zaczniesz, tym większa będzie Twoja emerytura. Zwlekanie w oszczędzaniu, na pewno nie będzie Twoim dobrym doradcą. Im szybciej zaczniesz oszczędzać na swoją przyszłość, tym masz większe na szanse na jeszcze większy zysk. Za każdym razem możesz mieć wgląd do swojego konta, a także przewidywanych zarobków, jakie są w danym miejscu wypracowywane. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednocześnie zmienić po jakimś czasie instytucje finansową. W ten sposób wiemy, że mamy pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami, które przecież w przyszłości mają doprowadzić nas do niezależności finansowej.

Limit IKE 2017

Limit IKE 2017 wynosi 12 789 zł. Wysokość wpłat w danym roku kalendarzowym na Indywidualne Konto Emerytalne jest ograniczona limitami, które uzależnione są od wysokości prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest 2 razy większy, tj. wynosi 3-krotność (300%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Ponadto limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu wpłat będzie podlegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Limity wpłat na IKE w 2017 roku został ustalony zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2017.

Limit IKE 2017 – a jak wyglądało to w poprzednich latach

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • aktualnie w 2017 roku limit wpłat do IKE wynosi 12789 PLN,
 • w 2016 roku limit został ustalony na 12165 PLN,
 • w 2015 roku limit został ustalony na 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

W przyszłym roku, tj. 2017 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Przypomnijmy w ubiegłym roku wynosił on 12 165 zł.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Dla porównania w 2017 r. wysokość limitu IKZE wynosi 5115,60 zł.

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych

Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na dzień 30 czerwca 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 867 799 IKE,a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 6 002,4 mln zł.

limit IKE 2017

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzoną zakłady ubezpieczeń (571 462). Kolejną instytucją finansową, pod względem liczby prowadzonych kont IKE, finansową są fundusze inwestycyjne – 214 197 kont IKE. Banki, na koniec czerwca 2016 r.  prowadziły 52 919 kont, natomiast domy maklerskie 26 099 kont. Najmniejsza liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych jest prowadzona przez dobrowolne fundusze emerytalne.

Zobacz Ranking IKE 2017 >>>

Limit IKE 2017 – ile można uzbierać mimo limitów

Wpłacając na IKE  taką samą kwotę każdego miesiąca  2017 roku, przy założeniu wykorzystania całego limitu wpłat na 2017, co miesiąc powinniśmy dokonywać wpłaty na kwotę 1065,75 zł.

Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Wyjątek stanowi założenie IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKE z tą instytucją, określając w umowie, że wartość pożytków będzie stanowić wpłatę w formie papierów wartościowych.

Posiadacz konta IKE od 2004 roku, który korzystał w pełni z ustalonych limitów miał więc szanse na swoje konto emerytalne wpłacić nawet 117 tys. PLN.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Najlepsze IKZE DFE

Najlepsze IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, są produktami inwestycyjnymi, które mają na celu długofalowe zarządzanie oszczędnościami, by na swoje dojrzałe lata z powodzeniem wypracować dodatkową emeryturę w czasach kiedy bardzo dużo mówi się o nieudolności naszego obecnego systemu emerytalnego.

Zatem jak możemy się domyślać, jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, wtedy możemy spodziewać się niezwykle niskiego świadczenia emerytalnego oferowanego nam przez państwo.

Jeśli ktoś nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób faktycznie mógłby oszczędzać na swoją emeryturę, to powinien zainteresować się IKZE. Jeśli będziemy mieli ochotę skorzystać z IKZE z DFE, czyli Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych, wtedy należy podejmując decyzję o wyborze sprawdzić ranking IKZE.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Dobrowolne fundusze emerytalne, zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne to jedna z form, w ramach której może być prowadzone indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Oferują one produkt bez obowiązku posiadania rachunku osobistego oraz maklerskiego, inwestują  oszczędności w produkty przynoszące odpowiednie zyski, podają stopy zwrotu z zainwestowanych środków – jednakowe dla wszystkich klientów

Najlepsze IKZE DFE – wybór jest duży

Propozycja DFE Pekao jest skierowana nawet do klientów, którzy nie mają dużych środków finansowych. Pierwsza wpłata musi wynosić co najmniej 100 złotych. Natomiast kolejne nie są w żaden sposób regulowane, chyba że chodzi o maksymalną kwotę, która oczywiście jest określona ustawowo.  Opłaty manipulacyjne wynoszą 2,5% kwoty wpłaty do 10.000 zł, po przekroczeniu tego progu bez opłat. Prowizja za zarządzanie nie jest niska, ale jak najbardziej do przyjęcia-  wynosi ona 2,6 % wartości  aktywów netto funduszu w skali roku. DFE Pekao wypracowało w 2013 roku stopę zwrotu 16,3%.

Najlepsze IKZE – ING w 2013 r. z wynikiem 59,1 % stopa zwrotu. Oferta ING wyglądała całkiem atrakcyjnie. Mianowicie za otworzenie rachunku, nie musieliśmy nic płacić. Za zarządzanie naszymi oszczędnościami, musieliśmy odprowadzać prowizję w wysokości 2 %, natomiast prowizja za kolejne wpłaty wynosiła bardzo dużo, ponieważ aż 80 złotych. To i tak pozwalało na wygenerowanie całkiem przyjemnego zysku. Tym bardziej, iż pierwsza wpłata spokojnie mogła wynosić zaledwie 150 złotych, natomiast każda kolejna, już tylko 50 złotych. Na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się także stopa zwrotu w przypadku IKZE proponowanym przez Amplico.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wskaźnik stopy zwrotu utrzymywał się w tym czasie na poziomie 56,7 %. Warto dodać, że i tutaj klienci nie musieli uiszczać żadnych opłat za otworzenie rachunku. Za zarządzanie odtrącane było aż 2,5 %, przy czym za dokonanie wpłat, placówka pobierała 500 złotych. Była to więc jedna z najwyższych opłat na tle pozostałych. Warto dodać, iż każdy klient przystępujący do IKZE w tej placówce, sam decydował o tym, czy tak naprawdę interesuje go wysoka, czy niska wpłata. Ponieważ każda z nich mogła mieć wymiar całkowicie dowolny.

DFE PZU w 2013 roku osiągnął stopę zwrotu dla  32,75 % w skali roku. PTU PZU, które oferuje IKZE w ramach Dobrowolnego Funuszu Emerytalnego, to jedna z największych w Polsce instytucji oferujących IKZE, posiadająca już 2,2 mln klientów.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Do 31 sierpnia 2017 roku można skorzystać ze zwolnienia z opłaty od składki wpłat. Promocja 0 zł od składki jest, przeznaczona dla obecnych członków DFE PZU i nowych klientów, którzy zdecydują się oszczędzać na IKZE. Ponadto DFE PZU można dokonać pierwszej i kolejnych wpłat na kwotę 50 złotych.

Najniższe stopy zwrotu w 2013 roku wypracowały Generali DFE -tylko 2%, Pocztylion – 6,8% oraz Allianz 8,2% w skali roku.

Zaletą oferty Generali DFE jest możliwość pierwszej wpłaty aż 400 zł i kolejnych 50 zł, przy niewielkiej prowizji od wpłat 0-1,9% . Opłaty są pobierane tylko do chwili, gdy suma opłat pobranych od początku roku obowiązywania Umowy IKZE będzie równa 400 zł. W kolejnych latach obowiązywania Umowy IKZE opłata pobierana jest w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z dokonywanej wpłaty na IKZE, przy czym opłata maleje wraz z latami inwestowania aby po 10 latach osiągnąć prowizję 0%. DFE Generali pobiera za zarządzanie prowizję 2,6%.

Niewiele niższą prowizję za zarządzanie Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego – 2,5% potrąca Pocztylion DFE. Ponadto  można dokonać pierwszej i kolejnych wpłat maksymalnie na kwotę 240 zł. Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion nie narzuca minimalnej wysokości jednostkowej wpłaty.  Klientów nie muszą dokonywać wpłat o określonej częstotliwości. Opłata od wpłat jest uzależniona od sumy wpłat na rachunku. Posiadając poniżej 5 tys. zł na rachunku wynosi 3%, natomiast dla kwoty powyżej 20 tys. zł – 0%

Najniższą prowizję za zarządzanie można uzyskać w Allianz DFE – nawet 1% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 tyś zł. Natomiast opłata od składki wynosi 1,5%, korzystnie plasując ofertę wśród konkurencji. Ponadto pierwszej i kolejnych wpłat minimalnie wynosi 50 zł. Konto powinno zostać zasilone łączna kwotą 200 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE.

Najlepsze IKZE DFE – limit wpłat

Przypominam, że suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat. W 2017 r. limit IKZE ten wynosi 5 115,60 zł.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Najlepsze IKZE DFE – ranking za 2016 r.

W 2016 r.  IKZE DFE nieźle sobie radziły, tylko trzy mają wynik dwucyfrowy ale  żaden nie miał straty.

Najlepszy w 2016 r. był Generali DFE.  Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w 2016 r wzrosła o  15,87%. Na kolejnym miejscu w rankingu był  PZU DFE, który osiągnął stopę zwrotu 15,47%. Trzecie miejsce zajął Nationale-Nederlanden DFE, który odnotował wzrost jednostki uczestnictwa o 12,26%. Najagorszy wynik osiągnął  DFE Pocztylion 3,23%.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

DFE, czyli Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadają ofertę  prowadzenia IKZE przeznaczoną dla każdego Klienta,  zwalniając go z obowiązku samodzielnego  inwestowania a zarządzanie środkami zlecając specjalistom.