IKZE Generali

IKZE Generali, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest częścią III filaru emerytalnego, w skład którego wchodzą także omawiane w naszym serwisie Indywidualne Konta Emerytalne oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Celem IKZE jest, jak sama nazwa już wskazuje, dobrowolnie gromadzenie oszczędności na swoją przyszłą emeryturę przy jednoczesnej możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Podobnie jak niedawno analizowane IKZE Compensy, oferta IKZE Generali, łączy w sobie ofertę oszczędzania na emeryturę oraz ubezpieczenia na życie. Konto IZKE jest dobrowolnym dodatkiem – rozszerzeniem – głównej umowy ubezpieczenia na życie ProFamilia w zakładzie ubezpieczeń Generali. IKZE w Generali nie jest więc samodzielnym produktem.

Rozpoczęcie oszczędzania na własnym indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego w Generali wymaga podpisania umowy ubezpieczenie na życie powiązanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z dodatkową opcją rozszerzenia o dodatkowe umowy ochronne, np. poważne zachorowanie, całkowita niezdolność do pracy, czy pakiet dla dziecka.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Generali – składki i opłaty

W minimalnej wersji miesięczna składka ubezpieczenia na życie wynosi 70zł oraz – po odliczeniu opłat – trafia do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do umowy, opłata administracyjna wynosi 10,98 zł miesięcznie oraz jest naliczana poprzez umorzenie części jednostek ma rachunku.

Dodatkowo mamy opłaty za zarządzanie poszczególnymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UKF) ukrytymi w cenie jednostek – stanowiących od 1,5% do 3,8% ceny jednostki – oraz opłatę alokacyjną w pierwszych dwóch latach umowy, która wynosi od 50 do 80% wpłacanych składek i jest powiązana z wiekiem ubezpieczonego.

Biorąc pod uwagę tak liczne opłaty niewątpliwie konto IKZE Generali nie należy do najtańszych, a nawet więcej w początkowym okresie jest jedno z droższych – wyjaśnia Ekspert ds. IKZE

Posiadacz IKZE w Generali może wybrać częstotliwość z jaką będzie wpłacał składek, ma tutaj do wyboru opcję miesięczną (minimum 9 zł), kwartalną (minimum 27 zł), półroczną (minimum 54 zł), roczną (minimum 108 zł). Istnieje również opcja wpłat nieregularnych, gdzie podobnie jak przy miesięcznej minimalna składką wynosi 9 zł.

Zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy wiąże się z opłatą w wysokości 10% zgromadzonych środków, jednak nie mniej niż 100 zł, a nie więcej niż 200 zł.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Generali – oferta funduszy kapitałowych

IZKE w Generali ProFamilia mamy do dyspozycji 9 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Fundusze pozwalają na lokowanie oszczędności poza granicami Polski oraz szeroką dywersyfikację między różnymi grupami aktywów. Wyróżniamy:

 • Generali Emerytalny Agresywny UFK
 • Generali Emerytalny Mieszany UFK
 • Generali Emerytalny Obligacji UFK
 • Generali Gwarantowany Plus UFK
 • Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK
 • Generali Portfel Polski Akcyjny UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK

IKZE Generali – Dobrowolny Fundusz Kapitałowy

Istnieje też alternatywa, czyli IZKE w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Dobrowolny fundusz emerytalny Generali to fundusz aktywnej alokacji. Na koniec 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych, ok. 60% stanowiły aktywa dłużne, 25% aktywa udziałowe, a 15% gotówka

W pierwszym roku za dołączenie do funduszu Generali pobierana jest opłata ze składek w wysokości 400zł, a przez kolejnych osiem lat będzie naliczać opłatę od każdej składki, malejąco od 1,9% do 1,6%. W dziesiątym roku funkcjonowania naszego konta tego typu opłaty przestaną być już pobierane.

Przez cały okres funkcjonowania fundusz pobiera 2,6% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie.

Warto zaznaczyć, że w 2013 roku stopa zwrotu – bez uwzględnienia opłat od składki – wyniosła 2,3%, a rok później 4,3%, co w praktyce jest porównywalne z umieszczeniem środków na lokacie bankowej.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Zalety IKZE Generali

 • niska minimalna kwota wpłat 9 zł przy nieregularnym oszczędzaniu
 • możliwość uzyskania ulgi podatkowej (podobnie jak w innych IKZE)
 • szeroki zakres Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z możliwością alokowania środków także poza granicami Polski

Wady IKZE Generali

 • wysokie opłaty związane z obsługą konta, zarówno opłaty administracyjne, jak opłata alokacyjna, jak i opłaty związane z zamknięciem konta.
 • niska stopa zwrotu w przypadku dobrowolnego funduszu emerytalnego

Niestety oferta IKZE Generali nie zachwyca, w szczególności w odniesieniu do wysokich kosztów funkcjonowania konta wraz z ofertą ubezpieczenia na życie, dlatego nie wróżymy jej dużego sukcesu. Tym bardziej, że są dużo lepsze konta IKZE na rynku – podsumowuje Ekspert ds. IKZE

IKZE rachunek maklerski

IKZE rachunek maklerski to bardzo ciekawa propozycja oszczędzanie na emeryturę. Umożliwia ona ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku IKZE, w tym wszelkiego rodzaju opłat manipulacyjnych związanych z prowadzeniem konta, a jednocześnie szansa na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

W praktyce rachunek maklerski IKZE w większości wypadków niczym nie różni się od standardowych rachunków maklerskich. Dotyczy to funkcjonalności, jak i opłat, dlatego tego typu forma oszczędzania cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów giełdowych.

Cześć tego typu rachunków jest bezpłatna, a główne opłaty są pobierane od wartości zawieranych transakcji, zazwyczaj jest to ok. 0,39% (opłaty są uzależnione od rachunku jaki wybierzemy), czyli znacznie mniej niż opłaty związane z zarządzaniem funduszami, które często sięgają 4%.

Jeżeli chodzi o transakcje, jakie można zawierać poprzez swój rachunek maklerski IKZE to główne wyłączenie dotyczy transakcji terminowych, które należą do najbardziej ryzykownych. Poza tym możemy handlować zarówno akcjami, jak i certyfikatami inwestycyjnymi, obligacjami oraz funduszami ETF, tak więc spektrum narzędzi inwestycyjnych jest bardzo szerokie.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ryzyko inwestycyjne

Głównym ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rachunku maklerskiego IKZE jest niepewność wynikająca z przyszłego zachowania się rynków finansowych. W okresie wzrostu możemy liczyć nawet na duże wzrosty, natomiast w przypadku bessy możemy spodziewać się znaczącego spadku. W kilkunastoletniej perspektywie oszczędzania na emeryturę z pewnością spotkamy się z takim momentem na rynku, w którym nasze inwestycje będą mało opłacalne.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że nawet w okresie hossy nie wszyscy inwestorzy zarabiają. W praktyce nawet w bardzo dobrych latach jedynie 40% inwestorów kończyło rok z zyskiem, a pozostali tracili. Należy też pamiętać, że spółki których akcje posiadamy mogą zbankrutować, co w praktyce może spowodować, że stracimy większość oszczędności.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ETF

Pewnym rozwiązaniem są funkcjonujące na rynku fundusze ETF, które posiadają w swoim portfolio spółki analogiczne jakie znajdują się w głównych indeksach.  Notowania ETF-ów naśladują zachowanie tych indeksów. Przykładowo w przypadku ETF-u naśladującego warszawski indeks największy spółek WIG20, gdy indeks ten wzrasta to rośnie też wartość jednostki uczestnictwa w funduszu, jeżeli spada to spada też wartość jednostki. Nie trzeba wtedy monitorować zachowania pojedynczych spółek tylko skoncentrować się na zachowaniu całego indeksu. Jednocześnie fundusze ETF mają stosunkowo niskie koszty związane z zarządzaniem ze względu na stabilną strukturę spółek je tworzących.

Na rynku polskim istnieją 3 tego typu fundusze ETF – pierwszy naśladuje indeks niemiecki DAX, drugi amerykański S&P 500, a trzeci – wspomniany już – warszawski indeks WIG20.

W praktyce inwestując swoje środki w fundusze ETF możemy opierać się na trendach nie tylko w polskiej gospodarce, ale także amerykańskiej czy niemieckiej.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a kryzys

Warto też pamiętać, że akcje czy jednostki uczestnictwa możemy w każdej chwili sprzedać i na swoim rachunku trzymać nieoprocentowane środki pieniężne. Myśląc o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę w początkowych latach można pozwolić sobie na bardziej ryzykowną strategię. Jednakże w późniejszym momencie warto ograniczyć ryzyko, aby uniknąć sytuacji, że w momencie przechodzenia na emeryturę.

IKZE rachunek maklerski – zalety

 • zazwyczaj brak opłat związanych z prowadzeniem rachunku,
 • możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych,
 • coroczna ulga podatkowa,
 • możliwość osiągnięcia znacznie wyższego zysku, niż na IKZE opartym na koncie oszczędnościowym.

IKZE rachunek maklerski – wady

 • duże ryzyko inwestycyjne,
 • niski limit wpłat na IKZE,
 • konieczność ciągłego śledzenia trendów na rynku.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Podsumowanie dotyczące rachunku maklerskiego IKZE

Rachunek maklerski IKZE to produkt skierowany przede wszystkim do mniejszych (ze względu niski limit wpłat) inwestorów giełdowych, którzy chcą ograniczyć koszty związane z podatkiem od zysków kapitałowych posiadających skłonności do ryzyka.

Indywidualne Konto Emerytalne – średnia kwota w 2014 roku

Przeliczając liczbę kont IKE w odniesieniu do wartości zgromadzonych środków, uwidacznia się fakt, że statystyczny posiadacz konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) ma na nim jedynie ponad 6 101 PLN, co przy rocznym limicie wpłat na poziomie ponad 11 tys. PLN nie jest zbyt dużą kwotą. Nie stanowi to nawet 2 średnich pensji krajowych.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Średnia kwota zgromadzona na kontach IKE

Indywidualne Konto Emerytalne – ile oszczędzamy?

Po 10 latach istnienia indywidualnych kont emerytalnych można przyjąć, że statystyczny posiadacz takiego konta średniorocznie odkłada na nim ok. 500 PLN, a miesięcznie ponad 40 PLN. Z pewnością oszczędzając 40-50 złotych miesięcznie budżet domowy posiadacza konta jakoś szczególnie nie ucierpi.

Pozytywny jest dodatkowo fakt, że kwota zgromadzona na statystycznym koncie IKE rośnie z roku na rok – jeszcze rok wcześniej było to 5,2 tys. PLN. W 2012 roku było to 4,3 tys. PLN, a w 2011 było to 3,4 tys. PLN. Jeżeli tempo wzrostu się utrzyma i nie pojawi się jakiś niespodziewany duży kryzys ekonomiczny to na koniec 2015 roku średnia kwota zgromadzona na kontach IKE powinna przekroczyć 7 tys. PLN

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Mimo, że średnia kwota nie jest imponująca to nie zmienia to jednak faktu, że warto oszczędzać na dodatkową emeryturę, tak aby w wieku emerytalnym zabezpieczyć swoją przyszłość i nie znaleźć się przykrej sytuacji, że za kwotę 30-40% obecnych dochodów będziemy musieli przeżyć.

Kto może oszczędzać na IKE?

Prawo do dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne  ma każda osobie fizycznej, która ukończyła 16 rok życia. Warunkiem wpłat przez osoby małoletnie, czyli 16-18 lat jest uzyskiwanie dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może oszczędzać na emeryturę tylko jedna osoba. Ustawodawca nie przewidział możliwości oszczędzania wspólnie,  z małżonkiem lub z dzieckiem. Każda osoba musi posiadać Indywidualne Konto Emerytalne.

Ponadto należy pamiętać, że Indywidualne Konto Emerytalne można założyć będąc uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Wartość środków zgromadzonych na IKE przekroczyła 5 mld PLN

Systematycznie rośnie wartość środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych IKE, mimo stabilizacji liczby kont na poziomie 820 tys. kont. Na koniec 2014 roku wartość wszystkich zgromadzonych środków na IKE przekroczyła 5 mld PLN. Wzrost jest więc ponad 15% w stosunku do środków zgromadzonych w roku wcześniejszym, rok wcześniej wzrost był 17%, a w 2011 roku było 21%.

Wartosc-srodkow-na-IKE

Praktycznie tylko w 2008 roku, w okresie międzynarodowego kryzysu finansowego, nastąpił spadek wartości środków zgromadzonych na kontach indywidualnych rok do roku. Mało optymistyczny pod tym względem był także 2011 rok, gdzie wzrost wartości był tylko jedno procentowy oraz sięgną raptem ok. 50 mld PLN.

Zjawisko systematycznego wzrostu jest bardzo pozytywne, dlatego oznacza to, że Polacy systematycznie oszczędzają na emeryturę, powiększając co roku kwotę zgromadzaną na swoim koncie. Można się zastanowić, jedynie czy tempo wzrostu nie jest zbyt małe.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Przyrost wartościowy jest istotny, jednak jeżeli spojrzymy na wzrost procentowy to 15% w odniesieniu do 17%, czy 21% w latach wcześniejszych nie jest zbyt optymistyczne, co w dużej mierze może mieć związek ze stabilizacją liczby prowadzonych kont. W tym kontekście przedstawiciele rządu powinni zwiększyć intensywność działań związanych z promocją oszczędzania w ramach trzeciego filaru oraz indywidualnego zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Co trzeba zrobić by założyć IKE?

Jeżeli chcemy oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym musimy podpisać umowę o prowadzenie IKE. Na początku musimy również wybrać formę w jakiej będziemy gromadzić swoje oszczędności na emeryturę. Następnie wybrać instytucję finansową, której powierzymy swoje oszczędności emerytalne.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym możemy oszczędzać na podstawie:

 • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z otwartym funduszem inwestycyjnym,
 • umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność maklerską np. domem maklerskim,,
 • umowy ubezpieczenia na życie zawartej z zakładem ubezpieczeń na życie,
 • umowy o prowadzenie rachunku bankowego zawartej z bankiem.
 • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

IKE Liczba w 2014 roku

Analizując liczbę kont emerytalnych (IKE) w poszczególnych latach widoczna jest stabilizacja w ostatnich latach na poziomie ok. 820 tys. kont.

Liczba IKE Indywidulanych Kont Emerytalnych

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

W 2004 roku otwarto 175 tys. kont, w kolejnym roku wzrosła o ponad 250 tys. kont, by w 2006 roku osiągnąć poziom 820 tys. kont.

Maksymalna liczba otwartych IKE byłą w roku 2007, kiedy to Polacy posiadali otwarte 915 tys. kont. Od tamtego okresu widoczny był najpierw spadek w latach 2008-2010, a później stabilizacja ww. poziomie. Minimalna liczba kont w tamtym okresie była w 2010 roku, kiedy to sięgnęła 792 tys. Spadek po 2007 roku był powiązany z kryzysem, gdzie ze względu spadki na giełdzie środki gromadzone na Indywidualnych Kont Emerytalnych znacząco traciły na wartości.

W ostatnim roku Polacy otworzyli ponad 55 tys. kont, jednocześnie poprzez wypłaty transferowe oraz zwroty środków podobna liczba kont została zamknięta. Porównując wzrost liczby kont w odniesieniu do roku ubiegłego wynosi on jedynie ok. 7 tys. i nie jest tak wyraźnie widoczny. Podobnie było w latach wcześniejszych, gdzie liczba nowych kont była zbliżona do liczby kont zamkniętych.

Gdzie otworzyć IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne mogą prowadzić:

 • otwarte fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

Środki na naszą emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym można gromadzić na podstawie pisemnej umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym,  z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Natomiast w banku można gromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w ramach rachunku oszczędnościowego. Wówczas należy podpisać również umowę rachunku bankowego.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

Ile mogę posiadać rachunków IKE?

Niestety, ale można mieć tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba, co oznacza, że nie możemy mieć wspólnego Indywidualnego Konta Emerytalnego z małżonkiem lub z dzieckiem.

 

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to dodatkowe, dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, które stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE. IKE jest więc rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na dedykowanym rachunku brokerskim.

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Główną zaletą IKE jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), który istnieje w przypadku innych form inwestowania na rynku kapitałowym. Oznacza to, że jeśli inwestując poprzez Indywidualne Konto Emerytalne nie musimy dzielić się z fiskusem zyskami wypracowanymi na akcjach, dywidendzie i obligacjach.

Po uzyskaniu odpowiedniego wieku emerytalnego oraz uprawnień emerytalnych wypłacając zgromadzone środki z IKE jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego. Chcąc uzyskać ulgę podatkową powinniśmy przez co najmniej pięć lat kalendarzowych dokonywać jakiekolwiek wpłaty na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto ponad połowę wartości wpłat należy dokonać nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty z konta IKE.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Oszczędzając na indywidualnym koncie emerytalnym nie jesteśmy obligowani do dokonywania regularnych wpłat. Możemy to robić dowolnie, ważne jest, aby nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat. Przypomnijmy, że limit jest ustalony każdego roku „Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne” i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit w 2015 roku wynosi dokładnie 11 877 PLN.

Wpłat na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne możemy dokonywać zatem w dowolnym momencie roku – jednorazowo lub w ratach. W danym roku możemy też nie wpłacać środków wcale, jeśli mamy jakieś pilniejsze w danym momencie życia wydatki. W kolejnych latach natomiast możemy kontynuować oszczędzanie na nasza emeryturę.

Warto wiedzieć też, że jeżeli inwestujemy samodzielnie na giełdzie, IKE może stanowić dodatkowy rachunek maklerski na którym możemy inwestować jak na rachunku akcyjnym.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Gdzie można założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE  możne być prowadzone przez:

 • fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

IKZE – podstawowe informacje

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwość dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Konta IKZE istnieją od 1 stycznia 2012 r., kiedy to w związku ze zmianą prawa związanego z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) na rynku pojawił się nowy katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a opodatkowanie

IKZE od IKE (indywidualnego konta emerytalnego) wyróżnia przede wszystkim opodatkowanie. W celu zachęcenia przyszłych emerytów do oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zastosowano preferencję podatkową. Polega ona na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Natomiast opodatkowaniu PIT według właściwej skali podatkowej będzie podlegała:

 • wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego po zakończeniu okresu oszczędzania.
 • zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na koncie na rzecz osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłaty na IKZE mogą dokonywać osoby po ukończeniu 16 roku życia. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tylko w roku kalendarzowym, w którym posiada dochody. Przy czym muszą być to dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, oraz wysokość wpłat nie może przekraczać tych dochodów.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może oszczędzać tylko jedna osoba. Małżonkowie niestety nie mogą wspólnie posiadać konta.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wypłaty z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Aby dokonać wypłaty środków składamy wniosek:

 1. oszczędzający – po osiągnięciu 65 lat gdy były dokonywane wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 lat kalendarzowych,
 2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Ponadto oszczędności z  Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Decyduje o tym osoba, która gromadziła środki.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE umowa:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą prowadzić:

 • fundusze inwestycyjne
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

 

IKZE Ulga podatkowa – na czym polega ranking?

Zanim konkretnie przejdziemy już do wyliczania wszelkiego rodzaju ulg od IKZE, najpierw dokładnie dowiedzmy się czym jest ten produkt finansowy. Może się w końcu okazać, że nie do końca zdajemy sobie sprawę w jakim celu zakładamy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Aby zrozumieć przeznaczenie oraz istotę tego typu produktów, trzeba najpierw dobrze przeanalizować sytuację związaną z polską gospodarką. Podobnie jak IKE, tak  IKZE powstało z myślą o osobach, które zamierzają oszczędzać pieniądze na swoją przyszłość. Konta tego typu zaliczają się do III filaru ubezpieczeń emerytalnych. W związku z tym składki przez użytkowników opłacane są wyłącznie w sposób dobrowolny.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Wracając do sytuacji gospodarki w Polsce, widzimy zupełnie inne rezultaty, niż zapewnienia polityków w mediach. Obietnice coraz lepszego i większego rozwoju naszej gospodarki, raczej kiepsko przekłada się na realne stawki przyszłych emerytur. To właśnie dlatego młode osoby zaczynające dopiero swoją przygodę z pracą, zaczynają od razu myśleć o swojej przyszłości pod względem materialnym.

Ranking IKZE lub IKE – oszczędzamy w dłuższej perspektywie

Propozycja oszczędzania pieniędzy za pośrednictwem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wydaje się być bardzo trafnym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli nastawimy się na wieloletnie odkładanie chociaż niewielkiej sumy. Pośredniczeniem w udostępnianiu takich produktów finansowych, jakimi są IKZE, zajmują się między innymi banki, domy maklerskie, czy też towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie musimy się jednak obawiać, że każda z tych placówek ustanawia sobie całkowicie inną ofertę. Ponieważ wszystkie warunki oraz prawa są regulowane przez ustawę zweryfikowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Przystępując do oszczędzania na własną emeryturę za pośrednictwem IKZE, jednocześnie możemy skupić się także na wszelkich dogodnościach, z których możemy skorzystać. Do nich zalicza się między innymi możliwość skorzystania z odpisania sobie podatku. Ulga podatkowa IKZE w każdym roku zostaje wyliczona na zupełnie inną stawkę. W tym roku możemy spodziewać się kwoty w wysokości 1520,26 złotych. Z ulgi podatkowej w tym przypadku korzysta się w trakcie wyliczania podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi wcale nie trzeba spełniać żadnych warunków związanych z osiągniętym wiekiem. Takie rzeczy oferowane są akurat w przypadku IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. W przypadku tamtych produktów finansowych można liczyć na ulgę, jeśli skończy się co najmniej 55 lat, ale również posiada się uprawnienia do świadczeń emerytalnych.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Warto dodać, że wypłata skumulowanych świadczeń może być pozbawiona podatku Belki o wartości 19 procent. Warunkiem przejścia na zryczałtowany podatek dochodowy jest ukończenie 65 roku życia, a także pokwitowanie wpłaty środków przez okres wynoszący minimum 5 lat. Wtedy taki podatek będzie wynosił nie 19, ale tylko 10 procent. Jest to z pewnością o wiele korzystniejsze rozwiązanie, niż na przykład oszczędzanie przy pomocy innych produktów finansowych. Ponieważ przy lokatach bankowych, funduszach inwestycyjnych, czy też zakupie i sprzedaży papierów wartościowych, zawsze będziemy obciążeni podatkiem w wysokości 19%.

Ranking IKZE lub IKE a ulga podatkowa

Jak widzimy ulga podatkowa IKZE wiele osób poniekąd ratuje z kiepskiej sytuacji materialnej. Dla takich osób zapewne liczy się każdy grosz, który uda im się odłożyć na niepewną przyszłość. Przykro stwierdzać to, że nie ma co liczyć na państwową emeryturę, która przy rosnących składach ubezpieczenia społecznego, wydaje się tak naprawdę coraz mniej warta.

Ulga podatkowa IKZE obowiązuje nas, bez względu na to, w którym miejscu zdecydujemy się założyć swoje konto. Oczywiście niektóre osoby jeszcze bardzo mocno zastanawiają się nad tym, czy lepiej wybrać IKZE, czy może jednak IKE. Tutaj raczej jednak nie da się jednoznacznie określić sytuacji i powiedzieć, które konto jest najlepsze. W końcu sytuacja finansowa każdego człowieka jest zdecydowanie inna, jak i również skłonności do podejmowania ryzyka. Już nie mówiąc o oczekiwaniach stawianych na samym początku. Na pewno każdy wybierze dla siebie najlepszy produkt finansowy.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>