BDM IKE

BDM IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny. BDM IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone w formie rachunku inwestycyjnego oferowane przez Dom Maklerski BDM S.A. zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

Zgodnie z art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego IKE może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy, która została zawarta przez oszczędzającego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

BDM IKE

BDM IKE to produkt, który jest połączeniem rachunku inwestycyjnego z Indywidualnym Kontem Emerytalnym. Za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego możemy samodzielnie inwestować długoterminowo nasze oszczędności na giełdzie bez płacenia tzw. podatku Belki.  Ponadto Beskidzki Dom Maklerski udostępnia nam obserwację notowań poprzez BDM onLine. Ponadto BDM IKE może być otwarty w formie rachunku inwestycyjnego lub rachunku zarządzanego na zlecenie, czyli asset management, który polega na przekazaniu naszych aktywów do zarządzania profesjonalistom. Wówczas nie będziemy poświęcać własnego czasu w analizę giełdowych spółek.

BDM IKE – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne

Na Indywidualne Konto Emerytalne w Beskidzkim Domu Maklerskim można wpłacić środki finansowe będące równowartością trzykrotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKE, które a prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń. Limit wpłat w 2018 roku wynosi 13 329 zł. Więcej na temat wysokości limitu pisaliśmy tutaj.

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2018 r. wysokość limitu IKZE wynosi 5331,60 zł.

BDM IKE – opłaty

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku BDM IKE jest bezpłatne. Również Beskidzki Dom Maklerski udostępnia nam bez opłat narzędzia BDM onLine i dostęp do wiadomości. Prowizję od zleceń zakupu papierów wartościowych przez internet są takie standardowe i wynoszą za zakup akcji 0,39% oraz obligacji 0,19%, lecz nie mniej niż 5,95 zł. Dość wysoka opłata, która wynosi aż 149 zł,  jest pobierana za rezygnację z Indywidualnego Konta Emerytalnego w Beskidzkim Domu Maklerskim w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie rezygnacja, jak również wypłata lub transfer środków, jest bezpłatna.

BDM IKE – wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z IKE bez obciążania podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19%, może być dokonana po 60 roku życia lub 55 w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Okres ten został ustawowo skrócony do lat trzech w przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1945 roku. Natomiast dla osób urodzonych pomiędzy 1 styczniem 1946 roku a 31 grudniem 1948 roku wynosi on cztery lata.

Istnieje również możliwość dokonania wpłat ponad połowy wartości wszystkich wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne maksymalnie pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

BDM IKE – dziedziczenie środków

Zaletą Indywidualnego Konta Emerytalnego jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych przez nas środków przez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione. Spadkobiercy, lub osoby przez nas wskazane, mogą też przenieść środki na własne konto IKE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKE w Domu Maklerskim BDM S.A. nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj Rachunek BDM IKE z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *