BDM IKZE

BDM IKZE

BDM IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferowane przez Beskidzki Dom Maklerski zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo umożliwia korzystanie co roku z ulgi podatkowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego IKZE może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy, która została zawarta przez oszczędzającego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

BDM IKZE

BDM IKZE to produkt, który jest połączeniem rachunku inwestycyjnego z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego. Za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego możemy samodzielnie inwestować długoterminowo nasze oszczędności na giełdzie. Dodatkowo oszczędzanie poprzez Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy skorzystać z ulgi odliczanej od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

Ponadto Beskidzki Dom Maklerski udostępnia nam obserwację notowań poprzez BDM onLine.

BDM IKE – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKZE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę.

Każdy oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Na IKZE w Beskidzkim Domu Maklerskim można wpłacić środki finansowe będące równowartością 1,2 krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKZE, które a prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń.

Limit wpłat na IKZE w 2018 roku wynosi 5331,60 zł. Więcej na temat wysokości limitu pisaliśmy tutaj.

Ulga w podatku w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%, wyniesie 920,80 zł. Natomiast dla drugiego progu podatkowego tj. 32%  kwota ulgi w rocznym zeznaniu PIT to kwota 1636,99 zł

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Prawdopodobną wysokość limitu IKZE w 2018 roku możesz sprawdzić tutaj limit IZKE 2018.

Dla porównania w 2018 r. wysokość limitu IKE wynosi 13 329 zł.

BDM IKZE – opłaty

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku BDM IKZE jest bezpłatne. Również Beskidzki Dom Maklerski udostępnia nam bez opłat narzędzia BDM onLine i dostęp do wiadomości. Prowizję od zleceń zakupu papierów wartościowych przez internet są takie standardowe i wynoszą za zakup akcji 0,39% oraz obligacji 0,19%, lecz nie mniej niż 5,95 zł. Dość wysoka opłata, która wynosi aż 149 zł,  jest pobierana za rezygnację z Indywidualnego Konta Emerytalnego w Beskidzkim Domu Maklerskim w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie rezygnacja, jak również wypłata lub transfer środków, jest bezpłatna.

BDM IKZE – wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z IKZE może być dokonana po 65 roku życia. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Po spełnieniu tych warunków dokonując wypłaty środków z IKZE zapłacimy 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jeżeli dokonamy wcześniejszej wypłaty naszych oszczędności to pojawi się konieczność zapłacenia podatku. Jest on zależny od skali podatkowej, w której rozlicza się dana osoba fizyczna, tj. 18 lub 32%.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

BDM IKZE – dziedziczenie środków

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych przez nas środków przez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione. Spadkobiercy, lub osoby przez nas wskazane, mogą też przenieść środki na własne konto IKZE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKZE w Domu Maklerskim BDM S.A. nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj Rachunek BDM IKZE z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *