IKE AVIVA

IKE AVIVA

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny. IKE AVIVA czyli Indywidualne Konto Emerytalne oferowane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Ubezpieczenie oferowane przez Avivę ma charakter inwestycyjny. Jego celem jest oszczędzanie na emeryturę jak również możliwość zwolnienia zysków z oszczędności z podatku od zysków kapitałowych.

IKE AVIVA – limit 2018

Limit IKE na 2018 rok w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jak  również w innych instytucjach wynosi 13329 zł. Limit ten jest inny każdego roku, jego wysokość jest publikowana w  „Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne”.

Sprawdź również limit IKZE 2018.

IKE AVIVA- dla kogo?

Prawo do wpłat na IKE posiadają wszystkie osoby fizyczne, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę.

IKE AVIVA- ulga podatkowa

Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, który aktualnie wynosi 19% dochodu uzyskanego przez cały okres oszczędzania. Z ulgi podatkowej możemy skorzystać w momencie ukończenia 60 lat lub nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia. Jednakże warunkiem jest dokonywanie wpłat przez co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

IKE AVIVA – wysokość składki

Jeżeli zdecydujemy się na regularne opłacanie składek na Indywidualne Konto Emerytalne to minimalna wysokość miesięcznej składki wynosi 300 zł, natomiast maksymalna 1079,08 zł. Możemy również  dokonywać wpłat w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Wpłacając jednorazowo składkę roczną  minimalna kwota wynosi 3600 zł a maksymalna 12949 zł. Jest ona wyższa od limitu wpłat z uwagi na pobierane opłaty. Jest także możliwość opłacania składek z częstotliwością, o której sami zadecydujemy. W przypadku nieregularnych składek pierwsza to minimum 3600 zł a kolejne to minimalnie kwoty 100 zł, natomiast należny pamiętać aby nie przekroczyć maksymalnego rocznego limitu.

IKE AVIVA – fundusze

Jeżeli jesteśmy zainteresowani Indywidualnym Kontem Emerytalnym w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A to mamy do wyboru aż 13 funduszy inwestycyjnych, które różnią się ryzykiem inwestycyjnym i historyczną stopą zwrotu. Co jest bardzo ważne zyski z naszych inwestycji zostaną zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto Aviva przewidziała możliwość bezpłatnej zmiany naszej strategii inwestycyjnej. Możliwa zmiana funduszy dotyczy zarówno już zgromadzonych oszczędności jak również dokonania zmiany funduszy tylko w przypadku nowych wpłat.

IKE AVIVA – opłaty

Aviva przewiduje opłaty za administracje oraz zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, które wahają się od 0% dla funduszu dłużnego aktywnej selekcji (inwestującego w obligacje) do 3,25% w przypadku funduszy inwestujących w akcje lub dynamicznie alokujących kapitał. Dodatkowo Aviva przewiduje opłatę operacyjną w wysokości 50 zł związaną z obsługą konta. Aviva przewiduje także opłatę likwidacyjną związaną z likwidacją konta, która wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota do zwrotu lub transferu jak również opłatę dystrybucyjną w wysokości 160 zł, która jest pobierana w ratach w wysokości 4% wpłaconej składki ubezpieczeniowej. Jeżeli przeniesiemy nasze IKE do Avivy z innej instytucji to wówczas nie zostanie pobrana opłata dystrybucyjna.

IKE AVIVA – czas trwania umowy

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zawierana na czas nieokreślony. Zazwyczaj kończy się z chwilą wypłaty zgromadzonego kapitału lub śmierci osoby ubezpieczonej. Należy dodać, iż minimalny czas trwania umowy jest również uzależniony od wieku ubezpieczonego. Z przywilejów posiadania Indywidualnego Konta Emerytalnego, czyli wypłaty środków bez uiszczenia podatku od zysków kapitałowych można skorzystać pod warunkiem ukończenie 60 roku życia (lub 55 roku życia jeżeli wcześniej uzyskamy uprawnienia emerytalne) oraz dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 5 lat. Ponadto w zależności od decyzji osoby ubezpieczonej wypłata środków może mieć formę jednorazową lub ratalną: 2 raty roczne lub 4 raty co pół roku.
W przypadku śmierci osoby ubezpieczeniowej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dokonuje wypłaty świadczenia, które wynosi aktualną wartość zgromadzonych środków plus 100 zł. Natomiast w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby uposażone otrzymają 103 % aktualnej wartości zgromadzonych środków.

Jeżeli nadal zastanawiasz się, gdzie otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne zobacz pełen ranking IKE  >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *