IKE i IKZE porównanie

IKE i IKZE – porównanie

IKE i IKZE – mimo, iż oba produkty mają na celu oszczędzanie na emeryturę oraz ich skróty, jak również pełne nazwy: Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, są podobne to funkcjonują one w oparciu o inne zasady.  Możemy posiadać oba produkty celem gromadzenia środków na emeryturę korzystając z ulg podatkowych. Poniżej przyjrzymy się jakie są podobieństwa i różnice między IKE i IKZE.

IKE i IKZE – wpłaty

Posiadając Indywidualne Konto Emerytalne czyli IKE lub/i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego czyli IKZE samodzielnie możemy decydować o częstotliwości wpłat. Wpłaty nie muszą być w takiej samej wysokości, możemy ich też dokonywać ich nieregularnie, na przykład gdy posiadamy nadwyżki finansowe. Istnieje również możliwość dokonania jednorazowego przelewu. Należy pamiętać, iż kwota wpłacona nie może być wyższa od rocznego limitu.

IKE i IKZE – limity wpłat

Limity wpłat dla IKE i IKZE są różne. Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2018 roku limit ten wynosi 13 329 zł. Natomiast roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2018 roku limit wynosi 5 331,60 zł.

IKE i IKZE – korzyści podatkowe

Indywidualne Konto Emerytalne – korzyścią podatkową jest brak podatku od zysków kapitałowych. Natomiast w przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – korzyścią podatkową jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto dokonane wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT za ten rok kalendarzowy. W przypadku dywidend podobnie jak w IKE zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, natomiast podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła.

IKE i IKZE – opodatkowanie wypłaty

Posiadając konta IKE i IKZE jesteśmy zwolnieni od zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który aktualnie wynosi 19%. Podczas gdy wypłata środków z IKE jest zwolniona z podatku to wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego stawka wynosi 10%.

IKE i IKZE – wypłata zgromadzonych środków z  zachowaniem ulg podatkowych

Wypłata środków z IKE i IKZE odbywa się na wniosek osoby oszczędzającej. Występują jednak różnice:

IKE – Po ukończeniu 60 lub 55 roku życia (po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE najpóźniej na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

IKZE – Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

IKE i IKZE – wcześniejsza wypłata środków

Posiadając Indywidualne Konto Emerytalne jak również Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy dokonać wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Pojawiają się tutaj pewne różnice:

IKE – istnieje możliwość wypłaty środków z konta w całości, jak również częściowo. Jednakże jest to związane z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych ( tzw. podatku Belki, który wynosi 19%). Jeżeli zgromadzone środki na IKE pochodzą z wpłaty transferowej z pracowniczego programu emerytalnego mogą dodatkowo zostać obciążone nawet 30% zwrotem na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

IKZE – również istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Różnica między wypłatą z IKE wiąże się z koniecznością wypłaty całości zgromadzonych środków, nie ma możliwości częściowego zwrotu. W tym przypadku zapłacimy wcześniej zaoszczędzony podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych.

IKE i IKZE – dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie

Zarówno z IKE jak również z IKZE środki podlegają dziedziczeniu. Tutaj również pojawiają się różnice w zasadach dziedziczenia:

IKE – zgromadzone na koncie środki są dziedziczone w całości, nie ma konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić, nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego

IKZE – zgromadzone środki również dziedziczymy w całości, nie płacimy również podatku od spadków i darowizn. Jednak osoby uprawnione do dziedziczenia środówi z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy, którego stawka wynosi 10%. Zostaniemy zwolnieni z tego obowiązku jeżeli wartość konta osoby zmarłej zostanie przeniesiona na własne konto w III filarze.

Pamiętajmy, iż IKE i IKZE dając dużą dowolność wpłat oraz ulgi podatkowe są atrakcyjną formą oszczędzania na emeryturę.

Warto dodać, iż posiadanie IKZE nie oznacza rezygnacji z IKE lub odwrotnie. Możemy też uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKE oraz ranking IKZE.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *