IKE Liczba w 2014 roku

Analizując liczbę kont emerytalnych (IKE) w poszczególnych latach widoczna jest stabilizacja w ostatnich latach na poziomie ok. 820 tys. kont.

Liczba IKE Indywidulanych Kont Emerytalnych

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

W 2004 roku otwarto 175 tys. kont, w kolejnym roku wzrosła o ponad 250 tys. kont, by w 2006 roku osiągnąć poziom 820 tys. kont.

Maksymalna liczba otwartych IKE byłą w roku 2007, kiedy to Polacy posiadali otwarte 915 tys. kont. Od tamtego okresu widoczny był najpierw spadek w latach 2008-2010, a później stabilizacja ww. poziomie. Minimalna liczba kont w tamtym okresie była w 2010 roku, kiedy to sięgnęła 792 tys. Spadek po 2007 roku był powiązany z kryzysem, gdzie ze względu spadki na giełdzie środki gromadzone na Indywidualnych Kont Emerytalnych znacząco traciły na wartości.

W ostatnim roku Polacy otworzyli ponad 55 tys. kont, jednocześnie poprzez wypłaty transferowe oraz zwroty środków podobna liczba kont została zamknięta. Porównując wzrost liczby kont w odniesieniu do roku ubiegłego wynosi on jedynie ok. 7 tys. i nie jest tak wyraźnie widoczny. Podobnie było w latach wcześniejszych, gdzie liczba nowych kont była zbliżona do liczby kont zamkniętych.

Gdzie otworzyć IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne mogą prowadzić:

  • otwarte fundusze inwestycyjne,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Środki na naszą emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym można gromadzić na podstawie pisemnej umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym,  z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Natomiast w banku można gromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w ramach rachunku oszczędnościowego. Wówczas należy podpisać również umowę rachunku bankowego.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

Ile mogę posiadać rachunków IKE?

Niestety, ale można mieć tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba, co oznacza, że nie możemy mieć wspólnego Indywidualnego Konta Emerytalnego z małżonkiem lub z dzieckiem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *