IKE PEKAO PIONEER

IKE Pekao Pioneer

Zastanawiasz się nad założeniem IKE PEKAO? Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), będące dodatkowym, dobrowolnym zabezpieczeniem emerytalnym, które stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE znajdziemy również w ofercie Pioneer PEKAO Investments. 

Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne (pod taką pełną nazwą znajdziemy ten produkt) to plan emerytalny, który polega gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie w Fundusze Pioneer.

Dla osób, które posiadają Indywidualne Konto Emerytalne ustawodawca przewidział również możliwość dziedziczenie środków lub wskazanie osób uprawnionych do odebrania środków po naszej śmierci.

IKE PEKAO PIONEER – założenia programu

IKE PEKAO PIONEER może posiadać osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. Jednakże, należy pamiętać, ze osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym będą uzyskiwać dochody z pracy, którą wykonują na podstawie umowy o pracę.

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oszczędzać może tyko jedna osoba. Resumując, nie ma możliwości gromadzenia środków na emeryturę wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Każda z wymienionych osób musi posiadać odrębny rachunek IKE PEKAO. Należy dodać, iż IKE możemy posiadać będąc uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego

Środki, które wpłacimy do Programu IKE PEKAO zostaną zainwestowane w wybranych funduszach Pioneer. Możemy posiadać jednocześnie nawet trzy konta IKE w różnych funduszach lub subfunduszach. Wyboru dokonujemy samodzielnie. W ofercie znajdziemy fundusze, które są zróżnicowane pod względem strategii inwestycyjnej, czyli posiadają inny udział zainwestowanych środków w akcje oraz w obligacje lub cechuje je inny zasięg geograficzny.

IKE PEKAO PIONEER – wysokość wpłat

Przypomnijmy, iż limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2018 roku wynosi 13 329 zł. Jeżeli zdecydujemy się na IKE PEKAO to trzeba pamiętać, że  pierwsza wpłata wynosi minimum 500 zł, natomiast kolejne nie mniej niż  100 zł. Ponadto z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach ponosimy za nabycie jednostek oraz opłatę za zarządzanie.

Należy dodać, że inwestując nasze środku w fundusze inwestycyjne ponosimy ryzyko. Dlatego też należy mieć na uwadze nie tylko prawdopodobieństwo zysku ale również możliwość poniesienia straty. Przypomnijmy, że są to oszczędności na naszą emeryturę.

IKE PEKAO PIONEER – oszczędność podatku

Sprawdźmy ile podatku możemy zaoszczędzić odkładając na IKE na naszą emeryturę i korzystając ze zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych. Wpłacając w danym roku kalendarzowym kwotę maksymalną oraz zakładając horyzont naszej inwestycji do emerytury 40 lat oraz 5% roczną stopę zwrotu sprawdźmy ile zaoszczędzimy. Przypominam, iż w 2018 roku limit wynosi 13329 . Szacowana suma wpłat wniesie około 0,5 mln zł. Natomiast wartość inwestycji na koniec 40 roku to już kwota znacznie wyższa czyli około 1,5 mln zł. Zysk, który wypracują nasze oszczędności to kwota aż 1mln zł. Przypomnijmy, że stopa zwrotu to tylko 5%, a na niektórych funduszach jest możliwość wypracowania wyższej wartości. Gdzie jest nasza oszczędność? Nie zapominajmy, że od naszego zysku 1 mln zł nie posiadając konta IKE należy zapłacić tzw. podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który aktualnie wynosi 19%. Dla naszej inwestycji byłaby to kwota aż 200 tyś zł. I to jest właśnie nasz cel – lokując oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym ta suma pozostanie w naszej kieszeni.

Zobacz pełen ranking IKE >>>

IKE PEKAO PIONEER – opłaty

Jeżeli chodzi o opłaty to Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao zarządzany jest przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które pobiera tak zwaną opłatę manipulacyjną. Jej wysokość różni się w zależności od Funduszu oraz związanej z tym strategii inwestowania. Instytucja przewidziała ulgi dla osób, które oszczędzają dłużej. Ich wysokość jest znaczna i już od 4 roku, licząc od daty pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w Programie IKE otrzymamy 30%, od 6 roku – 60% zniżki, natomiast Klienci, którzy oszczędzają ponad 8 lat zostaną zwolnieni z opłat manipulacyjnych pod warunkiem posiadania na konie IKE kwoty 7 tyś. zł

Jeżeli przeniesiemy nasze Indywidualne Konto Emerytalne z innej instytucji, wówczas nie zostaną pobrane opłaty manipulacyjne.

Warto dodać, iż posiadanie Indywidualnego Konta Emerytalnego nie musimy oznacza rezygnacji z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj Pekao Pioneer IKE z innymi ofertami.

Jeżeli masz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *