IKE SKOK UBEZPIECZENIA

IKE SKOK Ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą Indywidualne Konto Emerytalne mogą oferować między innymi banki. Przy czym IKE może być prowadzone tylko przez banki krajowe, również banki spółdzielcze. Dlatego też przybliżymy ofertę IKE SKOK Ubezpieczenia.

SKOK Ubezpieczenia

SKOK Ubezpieczenia to nazwa, pod którą działają dwa towarzystwa ubezpieczeniowe z sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ( TUW SKOK) prowadząc działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna (TU SKOK ŻYCIE SA) oferuje Ubezpieczenia na Życie.

Sprawdź Ranking IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne w SKOK Ubezpieczenia

Posiadając Indywidualne Konto Emerytalne w SKOK Ubezpieczenia dodatkowo otrzymujemy Ubezpieczenie na Życie. Ideą posiadanie IKE w SKOK Ubezpieczenia jest nie tylko gromadzenie oszczędności lecz również zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci osoby oszczędzającej. Kwota Ubezpieczenia na Życie jest zróżnicowana w zależności od wieku osoby ubezpieczonej w dniu śmierci. Najwyższą kwotę tj. 2000 zł otrzymają osoby bliskie, osób ubezpieczonych które nie ukończyły 65 roku życia. Natomiast jeżeli śmierć nastąpi po 90 roku życia wówczas osoba uprawniona otrzyma 200 zł.

Istnieje możliwość częściowej wypłaty środków z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wówczas należy pamiętać, że wycofane środki z IKE zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli taka sytuacja nastąpi w ciągu 12 miesięcy od pierwszej wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne zostanie potrącona opłata likwidacyjna.

Zawierając umowę o prowadzenie IKE w SKOK Ubezpieczenia, podobnie jak w innych instytucjach możemy samodzielnie wskazać osobę uposażoną, która po naszej śmierci otrzyma całość zgromadzonych przez nas na IKE oszczędności. Jeżeli nie została przez nas wskazana osoba uposażona to środki zgromadzone na IKE przechodzą na rzecz osób uprawnionych czyli małżonka, dzieci. W przypadku wypłaty środków na rzecz uposażonych nie będzie naliczony podatek od zysków kapitałowych. Osoby, które dziedziczą środki zgromadzone na naszym IKE mogą też dokonać ich bezpłatnego transferu na swoje Indywidualne Konto Emerytalne.

Sprawdź Ranking IKE.

SKOK Ubezpieczenia – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Posiadając IKE w SKOK Ubezpieczenia mamy możliwość wyboru sposobu inwestowania środków. Oznacza to, że mamy dostęp do trzech rodzajów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), które znajdują się w ofercie SKOK Ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Rynku Pieniężnego to fundusz o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, zbliżonym do lokat bankowych. Z tego powodu jest on dedykowany dla osób, które unikają ryzyka inwestycyjnego oraz planujących długoterminowe oszczędzanie. Środki są inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony skarbowe i krótkoterminowe papiery komercyjne. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Rynku Pieniężnego nie inwestuje środków w akcje. Minimalne ryzyko inwestycyjne, które cechuje rynek pieniężny jest jednak związane z powolnymi oraz niskimi zyskami.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilny Zmiennej Alokacji skierowany jest do osób, które poszukują inwestycji o wyższej stopie zwrotu niż Fundusz Rynku Pieniężnego. Jest to też związane z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Środki są inwestowane głównie obligacje oraz w niewielkiej ilości w akcje, co generuje średnie ryzyko inwestycyjne.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywnej Zmiennej Alokacji umożliwia osiągnięcie wysokich zysków przy wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nawet 100 % środków może być inwestowane w akcje. Jeżeli jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w krótkim okresie czasu to możemy dużo zyskać lecz również dużo stracić. Dlatego też zazwyczaj jest on polecany osobom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem jak również posiadającym wiedzę o rynkach finansowych.

Istnieje możliwość zmiany w dowolnym momencie wybranego przez nas funduszu. Warto podkreślić, że konwersja jednostek, czyli przeniesienie zgromadzonych środków między funduszami jest bezpłatne.

Sprawdź Ranking IKE.

SKOK Ubezpieczenia wpłaty

Posiadając IKE w SKOK Ubezpieczenia oszczędzasz nie płacąc podatku od zysków kapitałowych. Przypomnijmy, iż tzw. podatek Belki wynosi aktualnie 19 procent. Suma wpłat w danym roku kalendarzowym jest regulowana ustawą, stąd maksymalnie możemy dokonać wpłat na IKE do kwoty limitu obowiązującego w danym roku. Limit IKE 2018 wynosi 13 329 zł. I jest on jednakowy dla wszystkich IKE w danym roku kalendarzowym.

Posiadając IKE w SKOK Ubezpieczenia możemy dokonywać dowolnej wysokości wpłat z zastrzeżeniem, iż minimalna wysokość pierwszej składki wynosi 50 zł. Również mamy dowolność w wyborze terminów wpłat naszych oszczędności. Istnieje możliwość nawet nie dokonywania wpłat przez pewien czas, w szczególności gdy nasza sytuacja finansowa się pogorszy.  Wówczas nie ma konieczności zrywania umowy oraz likwidowania naszego IKE. Należy jednak pamiętać, iż  by być uprawnionym do zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych należy dokonać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Jeżeli zdecydujemy się na Indywidualne Konto Emerytalne w SKOK Ubezpieczenia to warto dodać, iż wpłacając pieniądze w SKOK, nie zapłacimy za przelew do TU SKOK ŻYCIE SA.

Sprawdź Ranking IKE.

SKOK Ubezpieczenia opłaty

Sprawdźmy jakie opłaty należy ponieść jeżeli zdecydujemy się na Indywidualne Konto Emerytalne w SKOK Ubezpieczenia. Od każdej wpłaconej przez nas składki jest potrącana opłata manipulacyjna, która wynosi 5% wpłacanej sumy. Ponadto jest pobierana tzw. składka ochronna na pokrycie kosztów odpowiedzialności ubezpieczeniowej, która wynosi 46 zł.
Jeżeli zlikwidujemy nasz IKE w okresie pierwszych 12 miesięcy to zostanie pobrana dodatkowo tzw. opłata likwidacyjna, która wynosi aż 50% środków podlegających wypłacie. Jest to tak wysoka prowizja, że w miarę możliwości należy poczekać z wypłatą środków.Oprócz wymienionych wyżej prowizji zostanie pobrana jeszcze opłata za zarządzanie aktywami, która pobierana jest w każdym dniu wyceny wartości aktywów. Jej wartość nie ma wpływu na liczbę jednostek funduszu zgromadzonych na naszym koncie. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju i kosztów prowadzenia Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Rynku Pieniężnego wynosi 0,8%, Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Stabilnego Zmiennej Alokacji wynosi 1,0% natomiast dla  Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Aktywnego Zmiennej Alokacji wynosi 1,2%.
Warto dodać, iż posiadanie Indywidualnego Konta Emerytalnego nie musimy oznacza rezygnacji z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.
Zobacz pełen ranking IKE – porównaj IKE SKOK Ubezpieczenia z innymi ofertami.
Jeżeli masz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *