IKZE Aviva Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE Aviva

Kolejnym indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego poddanym naszej analizie jest IKZE Aviva. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, coraz bardziej zyskuje na popularności. Jest ono oferowane przez wiele instytucji bankowych, wśród których ostatnio umawialiśmy ofery IKZE PKO, PZU, Pekao oraz ING. Teraz warto przyjrzeć się ofercie IKZE AVIVA, która zachęca nas do systematycznego oszczędzania na swoim koncie zabezpieczenia emerytalnego, jako alternatywę dla lokat bankowych.

Jak pokazują eksperci Avivy, dzięki uldze podatkowej oszczędzając po 200 zł miesięcznie przez 25 lat można zgromadzić pokaźny kapitał emerytalny ponad 140 tys. zł, przy tych samych wpłatach na lokaty zysk byłby niemal o połowę mniejszy.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Klient ma możliwość zdecydować się na kilka wariantów, jak Standard i Premium. W przypadku wariantu Premium suma ubezpieczenia na życie równa się 120% wartości rachunku wraz z dodatkową sumą 3000 zł na wskutek odszkodowania po śmierci przez NW. Natomiast wariant Standard zapewnia sumę ubezpieczenia na życie w wysokości 101% wartości rachunku. Limit wpłat na IKZE w 2018 roku wynosi 5331,60 zł. Dodatkowo AVIVA wymaga minimalnego poziom wpłat, z którym spotyka się każdy posiadacz IKZE. Oznacza to, że przez pierwsze 3 lata na rachunek powinno wpłacać się minimum 4% od 12 krotności minimalnego wynagrodzenia. Tak więc w przeciągu kilku lat jesteśmy zachęceni do wpłacenia około 1500 zł. Natomiast w wariancie Premium taka kwota w okresie 3-letnim wynosi aktualnie powyżej 2000 zł.

Konto można założyć u agenta, w placówce lub przez telefon. Aviva udostępnia tutaj wygodny formularz kontaktowy.

Opłaty za IKZE w AVIVA

W ramach swojego IKZE Aviva przewiduje opłaty za administracje oraz zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, które wahają się od 0% dla funduszu dłużnego aktywnej selekcji (inwestującego w obligacje) do 3,25% w przypadku funduszy inwestujących w akcje lub dynamicznie alokujących kapitał. Dodatkowo Aviva przewiduje opłatę operacyjną w wysokości 15 zł związaną z obsługą konta. Aviva przewiduje także opłatę likwidacyjną związaną z likwidacją konta, która wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota do zwrotu lub transferu.

Wpłaty na IKZE w AVIVA

Składki na IKZE w Avivie można dokonywać w kilku opcjach: miesięcznej, kwartalnej, półrocznej, rocznej i bez zadeklarowanej częstotliwości. W każdej z zadeklarowanych opcji istnieje minimalna kwota wpłaty, która dla poszczególnych opcji wynosi kolejno: 55 zł, 165 zł, 330 zł i 660 zł. W przypadku opcji bez zadeklarowanej częstotliwości pierwsza wpłata powinna wynosić minimum 250 zł, a każda kolejna powinna być równa lub wyższa 50 zł.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Zalety IKZE Aviva

  • minimalna wpłata tylko 55 zł
  • dodatkowe ubezpieczenie od śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • duże możliwości określenia strategii inwestycyjnej – doboru funduszu kapitałowego,
  • brak podatku od zysków kapitałowych – zachowujemy wypracowane zyski,  niezależnie od tego, kiedy wpłacamy środki, nie płacimy podatku od zysków kapitałowych przy zmianie funduszy,
  • 13 funduszy oferowanych w ramach umowy,
  • dziedziczenie środków

Wady IKZE Aviva

  • dodatkowe ubezpieczenie (koszt),
  • opłaty związane z prowadzeniem konta,
  • opłaty likwidacyjna 500 zł, co w początkowym okresie istnienia konta może stanowić nawet 100% zgromadzonych środków.

Zobacz pełen ranking IKZE >>>