Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - Axa

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – AXA

Dziś przeanalizujemy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – AXA . Przypomnijmy, że Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego umożliwia oszczędzanie na przyszłą emeryturę, a zgromadzone środki do wysokości limitu IKZE ustalonego na dany rok można odliczyć od podatku – wypełniając stosowną pozycję – w rocznym zeznaniu podatkowym.  W praktyce na przykładzie roku 2018 wpłacając maksymalną kwotę wynikającą z wyżej wymienionych limitów można otrzymać zwrot podatkowy w wysokości 1706,11 zł przy przekroczeniu progu podatkowego 32 procent, 1013 zł przy progu 19 procentowym oraz 920,80 zł przy progu 18 procentowym.

IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Axa
IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Axa

Jak pokazują symulację AXA wpłacając na swoje indywidualne konto miesięcznie składki 99,90 zł można zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 93 634 zł. Dzięki niemu po począwszy od 65-go roku życia AXA może nam dodatkowo wypłacać 780 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat. Składka 99,90 zł obejmuje 80 zł składki podstawowej na IKZE oraz składkę ochronną z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku w najniższym wariancie w wysokości 19,90 zł. Dostępne są jeszcze warianty 29,90 zł oraz 39,90 zł, zapewniające wyższe świadczenia ochronne.

Zobacz ranking IKZE

Wpłacając dodatkowo dobrowolne tzw. składki uzupełniające (ponad te wyżej wymienione) zapewniającej osiągnięcie maksymalnego rocznego limitu wpłat na IKZE można zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 463 371 zł. Spowoduje on, że począwszy od 65-go roku życia można otrzymywać dodatkowo 3861,43 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat. Dodatkowo co roku można otrzymywać otrzymywać wyżej wymieniony zwrot podatku.

Dodatkowo zgodnie z zasadami dotyczącymi  Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi środkami na bieżąco na koncie on-line. Inwestycje zgromadzonych środków odbywają się w ramach sześciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o różnym profilu inwestowania.

Zalety konta IKZE w AXA

  • dostęp online
  • dodatkowe ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • możliwość wyboru kliku funduszy o różnych profilach inwestycyjnych (od mniej ryzykownych – bardziej pewnych do bardziej ryzykownych – akcyjnych)
  • środki zgromadzone na IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – AXA wady

  • opłata wstępna tzw. manipulacyjna, która dla kwoy poniżej 5tys zł w zależności od rodzaju subfunduszu wynosi nawet 5%
  • konieczność opłacania miesięcznej składki ochronnej z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • opłata za zarządzanie środkami, która wynosi w zależności od rodzaju subfunduszu oraz rodzaju jednostek nawet 4% rocznie
  • wysoka opłata, w przypadku wypłaty wypłaty, zwrotu z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – aż 85% wpłaconych wpłaconych środków.

Jeżeli nadal zastanawiasz się, gdzie otworzyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego zobacz pełen ranking IKZE