IKZE Compensa Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE Compensa

Konto IKZE Compensa podobnie jak IKZE oferowane przez konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe łączy zalety ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym umożliwiającym oszczędzanie na przyszłą emeryturę.

Czynnikiem wyróżniającym Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Compensy jest niska, w porównaniu do konkurencji, stawka rocznej opłaty za ubezpieczenie na życie, która  wynosi 4 zł. W ramach tego ubezpieczenia oszczędzający na IKZE objęty jest ochroną ubezpieczeniową na sumę 1 tys. zł. Suma ubezpieczenia nie jest wysoka, ale jednocześnie składka roczna jest wyjątkowo niska. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu do innych ubezpieczeń na życie, zakres tego ubezpieczenia nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków lub innych negatywnych zdarzeń losowych mogących skutkować uszczerbkiem na życiu oszczędzającego.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Compensa – składka

Minimalna pierwsza składka to 504 zł, z czego 4zł to wspomniana składka ochronna na ubezpieczenie na życie, a 500 zł, po potrąceniu opłat administracyjnych, przeznaczone jest na zakup jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będąc tzw. składką funduszową.

Maksymalna wartość składki to podobnie jak przy pozostałych IKZE – 5115,60 zł, czyli roczny limit wpłat na IKZE w 2017 roku. Składki możemy wpłacać z dowolną częstotliwością. Ulga podatkowa za 2017 rok może wynieść nawet 1636,99 zł – w 32% progu podatkowym lub 920,80 zł – w 18% progu podatkowym.

Jeżeli zdecydujemy się na jeden z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wówczas mamy do dyspozycji jedynie 4 propozycje: fundusz akcyjny (C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic), zrównoważony (Legg Mason Strateg), bezpieczny (ING Globalny Długu Korporacyjnego) oraz gwarantowany (Gwarantowany Compensa).

Poszczególne fundusze różnią się od siebie zarówno profilem ryzyka (zazwyczaj wyższy oczekiwany zysk związany jest z  wyższym ryzykiem), jak i rocznymi opłatami związanymi z zarządzaniem  (opłata wliczona jest w cenę jednostek UFK), które dla poszczególnych funduszy wynoszą: akcyjny – 2%, zrównoważony -3,5%, bezpieczny – 1,8% i gwarantowany 0,5%.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Opłaty w IKZE Compensa

Obok wspomnianych opłat za zarządzanie poszczególnymi funduszami, oszczędzający najwyższe koszty związane z uruchomieniem konta ponosi w pierwszym roku jego istnienia. Compensa pobiera opłatę administracyjną w wysokości aż 50% składki w pierwszym roku Natomiast w przypadku likwidacji konta w okresie 12 miesięcy od jego założenia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rachunku. W kolejnych latach opłata administracyjna maleje i stanowi 5% wpłacanych w danym roku składek.

Zalety IKZE Compensa

  • niska wymagana pierwsza składka,
  • niska – wręcz symboliczna – roczna opłata za ubezpieczenie na życie w wysokości 4 zł oraz brak konieczności wykupowania dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych,
  • brak konieczności realizacji regularnych wpłat.

Wady IKZE Compensa

  • bardzo wysokie opłaty administracyjne w pierwszym roku,
  • wysokie opłaty administracyjne także w kolejnych latach – 5% opłat administracyjnych od wpłacanych składek nadal częściowo konsumuje ulgę podatkową wynikającą z posiadania IKZE,
  • niewielki zakres ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do wyboru,
  • wysokie opłaty związane z likwidacją rachunku w pierwszych 12 miesiącach, ale w tym wypadku w większości kont IKZE występują tego typu zabezpieczenia.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Podsumowanie IKZE Compensa

W naszej ocenie propozycja Compensy wydaje się mało atrakcyjna, ponieważ większość korzyści związanych prowadzeniem konta pochłaniają nam opłaty administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *