BPS IKZE

IKZE Dom Maklerski Banku BPS S.A.

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. umożliwia nam długoterminowe oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo możemy skorzystać co roku z ulgi podatkowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy, która została zawarta przez oszczędzającego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

IKZE w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje nam to produkt, który jest połączeniem rachunku inwestycyjnego z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego. Za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. możemy samodzielnie inwestować długoterminowo nasze oszczędności na giełdzie. Dodatkowo oszczędzając za pomocą IKZE możemy skorzystać z ulgi odliczanej od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

IKZE w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKZE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę. W praktyce DM Banku BPS wymagane jest ukończenie 18 roku życia.  Nie ma górnego limitu wieku, w którym możemy założyć IKZE. Konto mogą otworzyć również emeryci, jednak należy pamiętać o minimalnym okresie oszczędzania. 

Każdy oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE. Nie można otworzyć konta ze współmałżonkiem, gdyż nie może być współwłaściciela. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do naszego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Na IKZE w Domu Maklerskim BPS można wpłacić środki finansowe będące równowartością 1,2 krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKZE, które a prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń.

Limit wpłat na IKZE w 201 roku wynosi 5331,60 zł. Więcej na temat wysokości limitu .

Ulga w podatku w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%, wyniesie 920,80 zł. Natomiast dla drugiego progu podatkowego tj. 32%  kwota ulgi w rocznym zeznaniu PIT to kwota 1636,99 zł

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2018 r. wysokość limitu IKE wynosi 13 329 zł.

IKZE w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. – opłaty

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku IKZE w Domu Maklerskim BPS S.A. jest bezpłatne. Również Dom Maklerski BPS udostępnia nam bez opłat dostęp do notowań jednej najlepszej oferty. Prowizję od zleceń zakupu papierów wartościowych przez internet wynoszą za zakup akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów, jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz obligacji i listów zastawnych 0,13%, lecz nie mniej niż 3 zł. Dodam, że opłaty te są bardzo atrakcyjne w porównaniu do konkurencji. A dodatkowo aktywni klienci Domu Maklerskiego BPS S.A. mają możliwość uzyskania korzystniejszej indywidualnej liniowej stawki prowizyjnej. Opłata w wysokości minimum 100zł  (0,5 % wartości transakcji lub 0,5 % wartości portfela) jest pobierana za wypłatę lub zwrot środków w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie rezygnacja, jak również wypłata lub transfer środków, jest bezpłatna.

Dom Maklerski Banku BPS IKZE – wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z IKZE może być dokonana po 65 roku życia. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Po spełnieniu tych warunków dokonując wypłaty środków z IKZE zapłacimy 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jeżeli dokonamy wcześniejszej wypłaty naszych oszczędności to pojawi się konieczność zapłacenia podatku. Jest on zależny od skali podatkowej, w której rozlicza się dana osoba fizyczna, tj. 18 lub 32%.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

DM BPS IKZE – dziedziczenie środków

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych przez nas środków przez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione. Spadkobiercy, lub osoby przez nas wskazane, mogą też przenieść środki na własne konto IKZE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKZE w Domu Maklerskim BPS S.A. nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj Rachunek DM BPS IKZE z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *