IKZE Millennium DM

IKZE Millennium Dom Maklerski

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE oferowane przez Millennium Dom Maklerski  umożliwia nam długoterminowe oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo możemy skorzystać co roku z ulgi podatkowej.

Według art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego IKZE może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy, która została zawarta przez oszczędzającego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

IKZE Millenium Dom Maklerski

Millenium Dom Maklerski oferuje nam to produkt, który jest połączeniem rachunku inwestycyjnego z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego. Za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski możemy samodzielnie inwestować długoterminowo nasze oszczędności na giełdzie. Dodatkowo oszczędzając za pomocą IKZE możemy skorzystać z ulgi odliczanej od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

Millennium Dom Maklerski z naszych wolnych środków, które aktualnie nie są zainwestowane, uruchamia lokatę terminową pod warunkiem posiadania wolnych środków w kwocie co najmniej 1 tys. złotych.

IKZE Millenium Dom Maklerski – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKZE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę. Nie ma górnego limitu wieku, w którym możemy założyć IKZE. Konto mogą otworzyć również emeryci, jednak należy pamiętać o minimalnym okresie oszczędzania.  Umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego można zawrzeć w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem udostępnianej przez Millennium Dom Maklerski aplikacji internetowej ePromak Plus.

Każdy oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE. Nie można otworzyć konta ze współmałżonkiem, gdyż nie może być współwłaściciela. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do naszego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Na IKZE  można wpłacić środki finansowe będące równowartością 1,2 krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKZE, które są prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń.

Limit wpłat na IKZE w 2018 roku wynosi 5331,60 zł. Więcej na temat wysokości limitu .

Ulga w podatku w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%, wyniesie 920,80 zł. Natomiast dla drugiego progu podatkowego tj. 32%  kwota ulgi w rocznym zeznaniu PIT to kwota 1636,99 zł

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2017 r. wysokość limitu IKE wynosi 13 329 zł.

IKZE Millenium Dom Maklerski – opłaty

Prowizję od zleceń zakupu papierów wartościowych przez internet wynoszą za zakup akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów, jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz obligacji i listów zastawnych 0,38%, lecz nie mniej niż 2,3 zł od transakcji.

Opłata w wysokości minimum 100zł  (5 % wartości portfela) jest pobierana za wypłatę lub zwrot środków w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie rezygnacja, jak również wypłata lub transfer środków, jest bezpłatna.

IKZE w Millenium Dom Maklerski  – wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z IKZE może być dokonana po 65 roku życia. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Po spełnieniu tych warunków dokonując wypłaty środków z IKZE zapłacimy 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jeżeli dokonamy wcześniejszej wypłaty naszych oszczędności to pojawi się konieczność zapłacenia podatku. Jest on zależny od skali podatkowej, w której rozlicza się dana osoba fizyczna, tj. 18 lub 32%.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

IKZE Millennium Dom Maklerski- dziedziczenie środków

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych przez nas środków przez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione. Spadkobiercy, lub osoby przez nas wskazane, mogą też przenieść środki na własne konto IKZE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKZE w Millenium Domu Maklerskim nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

W grupie Millenium możesz też założyć Indywidualne Konto Emerytalne w Banku Millenium.

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj Rachunek Millennium DM IKZE z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *