IKZE Pekao Pioneer Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE Pekao Pioneer

Oszczędzanie w IKZE Pekao Pioneer? Czemu nie – coraz to nowe grono osób decyduje się na założenie konta IKE bądź IKZE, które ma zapewnić im odpowiednie korzyści podatkowe. Dodatkowe środki odkładane na przyszłą emeryturę mogą być bardzo cenne. Taką umowę na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można założyć w wielu instytucjach, w tym także w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pekao.

Warto jednak wziąć pod uwagę rozwiązanie, które spełnia nasze oczekiwania, a zarazem potrzeby. Specjaliści od finansów zaznaczają, że emerytury z ZUS-u dla obecnych 20 czy 30 latków będą wynosiły maksymalnie 50%. I właśnie dlatego takie osoby starają się szukać alternatywnych sposobów na zwiększenie swojej emerytury.

Jednym z takich rozwiązań jest IKZE, jednak warto dokładnie zapoznać się z jego plusami i minusami. Na każdym koncie IKZE pojawia się tak zwany roczny limit wpłat, który wynosi około 5331,60 zł w 2018 roku. Kwota ta pozwala to na uzyskanie dodatkowej emerytury na przestrzeni wielu lat. Wysokość tej emerytury zależy od wielu czynników, w tym rozwoju gospodarczego oraz koniunktury na rynku. Umowę na IKZE można zawrzeć z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, domami maklerskimi oraz towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Warto dokładnie przyjrzeć się możliwościom, które pod tym względem zapewnia nam DFE Peako.

Zacznijmy od podstawowej kwestii, a więc analizy jak przekłada się kwota jaką wpłacimy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w stosunku do ulgi podatkowej jeżeli rozliczamy się przy stawce podatkowej 18%. Za każde 1 tys. zł wpłaty na konto IKZE możemy uzyskać 180 zł zwrotu podatku. Przy maksymalnej kwocie wynikającej z ustalonego na 2017 rok limitu będzie to łączny zwrot 920,80 zł.

W przypadku, gdy dana osoba rozlicza się w oparciu o 18% stawkę podatku dochodowego, wtedy w 2017 roku może odliczyć od podatku 190 zł za każdy tysiąc złotych wpłacony na konto IKZE Pekao. Maksymalna kwota odliczeń wzrasta natomiast do 920,80 zł.

Osoby, które rozliczają się w ramach najwyższego progu podatkowego, tj. 32% za każdy zaoszczędzony i odłożony na swoim IKZE tysiąc złotych mogą liczyć na 340 zł zwrotu podatku. Maksymalna kwota zwrotu wynosi aż 1706,11 zł.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się według stawki 19% przy wpłacie na konto IKZE maksymalnej kwoty w 2018 roku będą mogły odliczyć kwotę 1013 zł.

W praktyce IKZE Pekao nie wymaga od nas wysokich wpłat, jedynie pierwszą wpłatę powinniśmy dokonać na minimum 100 zł, natomiast każda kolejna może być już w dowolnej wysokości.

Zobacz pełen ranking IKZE >>>

IKZE Pekao – opłaty

Jeżeli chodzi o opłaty to Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao zarządzany jest przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które pobiera tak zwaną opłatę manipulacyjną od kwot wpłacanych na konto IKZE Pekao w wysokości 2,5% od pierwszych wpłaconych 10 tys. zł. Po przekroczeniu wyżej wymienionej kwoty nie są pobierane dodatkowe opłaty. Fundusz nie pobiera jedynie opłaty w przypadku, gdy przenosimy woje konto IKZE z innej instytucji finansowej (np. banku, ubezpieczyciela). W takim przypadku wpłata następuje poprzez wpłatę transferową z innego IKZE.

Warto też zaznaczyć, że w ramach konta IKZE Pekao pobiera opłatę za zarządzanie Funduszem, która w skali całego roku wynosi 2,6% wartości aktywów netto.

Zobacz pełen ranking IKZE >>>

Zwolnienie z opłat od wpłat

Fundusz zaprzestanie pobierania opłat od dalszych wpłat na rachunek, jeśli suma wpłat na IKZE w DFE Pekao przekroczy 10 000 zł.
Fundusz Pekao Pioneer dynamicznie zarządza naszymi środkami w zależności od koniunktury na rynku. Nasz oszczędności są inwestowane w akcje lub bardziej bezpieczne instrumenty finansowe. W praktyce poziom zaangażowania w akcje waha się od 25 do 60% w okresie sprzyjającej koniunktury giełdowej.W praktyce  w ramach IKZE Pekao Uczestnik dokonuje wyboru jednego z dwóch portfeli  dynamicznego inwestowania lub stabilnego inwestowania. W skład obu wchodzą te same trzy subfundusze w ramach funduszu Pioneer FIO (Pioneer Pieniężny, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Akcji). Portfele różnią się natomiast potencjałem wzrostu, ryzykiem oraz proporcjami wpłat na poszczególne subfundusze. Istnieje również możliwość samodzielnego zbudowania Portfela indywidualnego w oparciu o jeden lub kilka (lecz nie więcej niż sześć) z 30 funduszy z oferty Pioneer Pekao TFI.

Warto dodać, iż posiadanie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie wyklucza posiadania innych produktów, których celem jest oszczędzanie na emeryturę. Jeżeli posiadamy już Indywidualne Konto Emerytalne lub konto w Pracowniczym Programie Emerytalnym to również możemy otworzyć IKZE i skorzystać z ulgi podatkowej.

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj Pekao Pioneer IKZE z innymi ofertami.

Jeżeli masz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.