IKZE – podstawowe informacje

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwość dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Konta IKZE istnieją od 1 stycznia 2012 r., kiedy to w związku ze zmianą prawa związanego z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) na rynku pojawił się nowy katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a opodatkowanie

IKZE od IKE (indywidualnego konta emerytalnego) wyróżnia przede wszystkim opodatkowanie. W celu zachęcenia przyszłych emerytów do oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zastosowano preferencję podatkową. Polega ona na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Natomiast opodatkowaniu PIT według właściwej skali podatkowej będzie podlegała:

  • wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego po zakończeniu okresu oszczędzania.
  • zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na koncie na rzecz osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłaty na IKZE mogą dokonywać osoby po ukończeniu 16 roku życia. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tylko w roku kalendarzowym, w którym posiada dochody. Przy czym muszą być to dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, oraz wysokość wpłat nie może przekraczać tych dochodów.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może oszczędzać tylko jedna osoba. Małżonkowie niestety nie mogą wspólnie posiadać konta.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wypłaty z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Aby dokonać wypłaty środków składamy wniosek:

  1. oszczędzający – po osiągnięciu 65 lat gdy były dokonywane wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 lat kalendarzowych,
  2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Ponadto oszczędności z  Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Decyduje o tym osoba, która gromadziła środki.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE umowa:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą prowadzić:

  • fundusze inwestycyjne
  • podmioty prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *