IKZE Ranking

IKZE PZU 2017

Konto IKZE PZU skierowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat oraz tych trochę młodszych ale zatrudnionych na umowę o pracę w wieku od 16 lat. Jednakże, należy pamiętać, że osoba małoletnia w danym roku może wpłacić nie więcej niż wyniesie dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKZE PZU 2017

Należy pamiętać, że możesz mieć tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz nie możesz oszczędzać na nim wspólnie z inną osobą, nawet z małżonką / małżonkiem.

Jakie korzyści daje oszczędzanie w ramach IKZE PZU?

Co roku możesz odliczyć w swojej deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

W przypadku roku 2017 limit wynosi 5 115,60 zł. Odliczenie ww. kwoty spowoduje, że zapłacisz niższy podatek, a konsekwencji Twoja ulga podatkowa w 2017 roku może wynieść nawet 1 636,99 zł (w 32% progu podatkowym). Maksymalna ulga w 19% progu podatkowym wniesie 971,96 zł oraz 920,81 zł w 18% progu podatkowym.

Ponadto, środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wkładem własnym jeżeli potrzebujemy kredyt
hipotetyczny na zakup mieszkania lub domu.

Zaletą IKZE jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych. Natomiast zapłacisz 10 % zryczałtowany podatek dochodowy jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś je przez co najmniej 5 lat. Jeżeli dokonasz wypłaty środków wcześnie, trzeba będzie zapłacić podatek 18% lub 32%.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest, że pieniądze wpłacone na Twoje konto są Twoją własnością. W przypadku Twojej śmierci  otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie IKZE – nie muszą być one członkami Twojej rodziny.

Co wyróżnia IKZE PZU?

  • Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU osiągnął najlepszy wynik wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje dane. W 2016 r. stopa zwrotu DFE PZU wynosiła aż 16,19%;
  • IKZE PZU działa od 2012 roku;
  • IKZE PZU prowadzi rachunki dla 450 tyś osób.

Jeżeli chcesz poznać inne oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Sprawdź Ranking IKZE  >>>