IKZE PZU - IKZE w PZU Indywidualne Konto Zabezpieczenia

IKZE PZU Kalkulator

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to III filar systemu emerytalnego. Oszczędzanie na IKZE nie jest obowiązkowe, jednakże obserwując niekorzystne zmiany demograficzne oraz wysokość emerytury, którą otrzymamy od państwa to posiadanie takiego rachunku może okazać się naprawdę dobrym pomysłem. Poniżej sprawdziliśmy ofertę IKZE PZU.

Rodzaje IKZE PZU

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w  PZU (IKZE PZU) możemy założyć w formie powiązanej z dobrowolnym funduszem emerytalnym (prowadzone przez PZU PTE) lub wraz z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (prowadzone przez PZU Życie).

W 2016 r. Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny wśród podobnych funduszy emerytalnych, które publikują swoje wyniki. Stopa zwrotu wyniosła 16,19%. Natomiast PZU Życie SA posiadał ponad 90% udziału w rynku IKZE w formie Ubezpieczenia na Życie w 2016 roku.

PZU IKZE wartość jednostki rozrachunkowej
PZU IKZE wartość jednostki rozrachunkowej [źródło: PZU]
Jeżeli jesteśmy zainteresowani Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego w PZU Życie możemy skorzystać z promocji dotyczącej opłaty alokacyjnej. Jeżeli zdecydujemy się skorzystanie z oferty PZU do 31 sierpnia 2017 roku to zostanie ona obniżona o 50% w odniesieniu do jej standardowej wysokości aż do końca trwania umowy. Natomiast jeżeli wybierzemy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU do 31 sierpnia 2017 roku to nasze wpłaty zostaną zwolnione z opłaty. Ponadto w 2017 roku DFE PZU nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie aktywami funduszu, co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty.

Sprawdź Ranking IKZE  >

Limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wysokość limitu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Każdego roku ta cyfra jest podawana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacje na temat limitów wpłat są również dostępne na stronach internetowych instytucji finansowych, które mają w swojej ofercie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dane te są udostępniane też na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Maksymalny limit wpłat na IKZE na dany rok nie może być wyższy od kwoty równej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Limit wpłat w 2017 roku na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 5115,6 zł. Poniżej informacja jak wysokość limitu kształtowała się w ubiegłych latach.

PZU IKZE - limity wpłat
IKZE PZU – limity wpłat

Sprawdź Ranking IKZE  >

Zalety Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Wśród zalet Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego na uwagę zasługuje brak podatku od zysków kapitałowych. Jest to 19-procentowy podatek od wypracowanych zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki. Ponadto dokonane wpłaty na IKZE można odliczyć w deklaracji PIT.  Najlepiej jest wypłacić zgromadzone oszczędności po  65 roku życia, dokonując wpłat przez co najmniej 5 lat. Wówczas  zapłacimy tylko 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Pieniądze możemy wypłacić w ratach lub jednorazowo całość środków. Natomiast jeżeli musimy wypłacić zgromadzone oszczędności wcześniej to też istnieje taka możliwość. Wówczas zapłacimy podatek wg aktualnej skali podatkowej (na dzień dzisiejszy 18% lub 32%). Dodatkową zaletą posiadania IKZE jest możliwość wykorzystania oszczędności gromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego na wkład własny do kredytu hipotetycznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na IKZE PZU

Nawet po naszej śmierci zgromadzone oszczędności otrzymają osoby, które wyznaczymy w umowie o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ważne jest to, że możemy wskazać osoby, które nie są członkami rodziny. Jeżeli osoby przez nas uposażone przeniosą dziedziczone pieniądze na własne Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to nie zapłacą zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie należy się  martwić jeśli nie wskażemy w umowie osób uposażonych. Według przepisów prawa nasze oszczędności zostaną przekazane spadkobiercom.

Sprawdź Ranking IKZE  >

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego sprawdź koniecznie nasz  Ranking IKZE 2017.
Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru.

Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się się na IKZE nie stracisz emerytury z  I filaru (obowiązkowy ZUS) oraz II filaru (dobrowolny OFE), natomiast może się okazać, że środki zgromadzone na I oraz II filarze będą niewystarczające aby utrzymać aktualny poziomu życia po przejściu na emeryturę.

A jeżeli już masz wykupione IKZE w PZU napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *