IKZE PZU

IKZE PZU

Konto IKZE PZU skierowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat oraz tych trochę młodszych ale zatrudnionych na umowę o pracę w wieku od 16 lat. Jednakże, należy pamiętać, że osoba małoletnia w danym roku może wpłacić nie więcej niż wyniesie dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Należy pamiętać, że możesz mieć tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Nie możesz oszczędzać na IKEZE wspólnie z inną osobą, nawet z małżonką / małżonkiem.

Jakie korzyści daje oszczędzanie w ramach IKZE PZU?

Co roku możesz odliczyć w swojej deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

W przypadku roku 2018 limit wynosi 5 331,60 zł. Odliczenie ww. kwoty spowoduje, że zapłacisz niższy podatek. W konsekwencji Twoja ulga podatkowa w 2018 roku może wynieść nawet 1 706,11 zł (w 32% progu podatkowym). Maksymalna ulga w 18% progu podatkowym wniesie 959,69 zł.

Ponadto, środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wkładem własnym. Przykładowo jeżeli potrzebujemy kredyt hipotetyczny na zakup mieszkania lub domu.

Zaletą IKZE jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych. Natomiast zapłacisz 10 % zryczałtowany podatek dochodowy jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś je przez co najmniej 5 lat. Jeżeli dokonasz wypłaty środków wcześnie, trzeba będzie zapłacić podatek 18% lub 32%.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest, że pieniądze wpłacone na Twoje konto są Twoją własnością. W przypadku Twojej śmierci  otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie IKZE. Dodajmy, że nie muszą być one członkami Twojej rodziny.

Co wyróżnia IKZE PZU?

    • W 2017 r. Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU osiągnął najlepszy wynik wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje dane stopa zwrotu DFE PZU wynosiła aż 14,67%.
    • KZE PZU działa od 2012 roku;
    • IKZE PZU prowadzi rachunki dla 450 tyś osób.
    • Na IKZE PZU można dokonywać wpłat dowolnej kwoty (powyżej 50zł) w dowolnym czasie dla osoby oszczędzającej. Należy pamiętać, że kwota nie może być wyższa niż roczny limit wpłat.
    • Nasze oszczędności są inwestowane w: bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz listy zastawne.

Jeżeli chcesz poznać inne oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Sprawdź Ranking IKZE  >>>

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *