IKZE ING

IKZE w ING

W ubiegłym tygodniu ocenialiśmy ofertę Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w PZU, teraz czas na sprawdzenie jak prezentuje się IKZE w ING Banku Śląskim.

Konto IKZE w ING umożliwia samodzielne zbieranie środków pieniężnych na emeryturę. Umożliwia ono wpłaty pieniężne w dowolnym momencie, a w konsekwencji podobnie jak w innych tego typu oferta umożliwia skorzystanie z  ulg podatkowych. Regularnie oszczędzając środki pieniężne zyskuje się praktycznie co roku!

Na IKZE  można wpłacić środki finansowe będące równowartością 1,2 krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKZE, które są prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń.

Limit wpłat na IKZE w 2018 roku wynosi 5331,60 zł. Więcej na temat wysokości limitu .

Ulga w podatku w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%, wyniesie 920,80 zł. Natomiast dla drugiego progu podatkowego tj. 32%  kwota ulgi w rocznym zeznaniu PIT to kwota 1636,99 zł

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Oprocentowanie rachunku do kwoty 100 tys. zł wynosi 1%, a powyżej tej kwoty wzrasta nieznacznie tj. do 1,05%. Warto pamiętać, że zyski wynikające z oprocentowania rachunku nie są obniżane przez podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek belki.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie oraz prowadzenie rachunku IKZE. Konto może otworzyć każdy pod warunkiem ukończenia 18 lat lub w przypadku osób 16 letnich pod warunkiem uzyskiwania stałych dochodów z pracy. Opłaty mogą być pobrane jedynie, gdy przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku IKZE w PLN złożymy dyspozycje przelewu w Oddziale Banku związana z wypłatą z konta IKZE – stanowi ona 1% kwoty wypłaty – min. 100 zł, a maksymalnie 300 zł.

Z konta ING IKZE można zrezygnować w dowolnym momencie, uwzględniając ww. opłaty.

Podsumowując oferta IKZE w ING nie wyróżnia się szczególnie, w kontekście wysokiego oprocentowania, czy dodatkowych udogodnień związanych z prowadzeniem Indywidualnego Konta Zabezpieczania Emerytalnego. Zapewnia pewny zysk w wysokości 1% bez dodatkowych obciążeń podatkiem belki.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Zalety konta IKZE w ING:

  • bezpieczeństwo kapitału – podobnie jak na standardowym rachunku oszczędnościowym – gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • brak opłat związanych z utworzeniem oraz prowadzeniem konta,
  • prostota otwarcia oraz obsługi.

Wady konta konta IKZE w ING:

  • stosunkowo niskie oprocentowanie – 1% do 100 tys. zł i 1,05% powyżej tej kwoty,
  • opłaty związane z wypłatą środków w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia konta
  • roczna kapitalizacja odsetek.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKZE w nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.