IKZE PZU - IKZE w PZU Indywidualne Konto Zabezpieczenia

IKZE w PZU – analiza indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

Konto IKZE w PZU skierowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat oraz tych trochę młodszych ale zatrudnionych na umowę o pracę w wieku od 16 lat.

IKZE w PZU - IKZE w PZU Indywidualne Konto Emerytalne Analiza
IKZE w PZU – IKZE w PZU Indywidualne Konto Emerytalne Analiza

Należy pamiętać, że możesz mieć tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz nie możesz oszczędzać na nim wspólnie z inną osobą, nawet z małżonką / małżonkiem.

Jakie korzyści daje oszczędzanie w ramach IKZE?

Co roku możesz odliczyć w swojej deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku. Najeży jednak pamiętać, że kwota odliczania podobnie jak w przypadku IKE, jest limitowana.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Na IKZE  można wpłacić środki finansowe będące równowartością 1,2 krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKZE, które są prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń.

Limit wpłat na IKZE w 2017 roku wynosi 5115,60 zł. Więcej na temat wysokości limitu .

Ulga w podatku w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%, wyniesie 920,80 zł. Natomiast dla drugiego progu podatkowego tj. 32%  kwota ulgi w rocznym zeznaniu PIT to kwota 1636,99 zł

W przyszłym roku, tj. 2018 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Prawdopodobną wysokość limitu IKZE w 2018 roku możesz sprawdzić limit IZKE 2018.

Dla porównania w 2017 r. wysokość limitu IKE wynosi 12 789 zł.

Jest też „ciemna strona”, tego modelu oszczędzania w ramach IKZE, jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś je przez co najmniej 5 lat zapłacisz 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. będzie on jednak równy dla wszystkich – niezależnie od tego, ile udało nam się zaoszczędzić oraz zarabialiśmy przed emeryturą.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest, że pieniądze wpłacone na Twoje konto są Twoją własnością. W przypadku Twojej śmierci  otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie IKZE – nie muszą być one członkami Twojej rodziny.

Jak wyglądają opłaty za zarządzanie kontem IKZE w PZU?

Są one powiązane z wartością konta:

  • do 4000 zł – opłata za zarządzanie wynosi 2% wartości konta,
  • od 4000,01 zł do 8000 – opłata za zarządzanie wynosi 1,5% wartości konta,
  • od 8000,01 zł do 40 tys. zł – opłata za zarządzanie wynosi 1% wartości konta,
  • powyżej 40 tys. zł – 0%.

Jak widać, warto mieć na IKZE duże kwoty 🙂 W ramach ww. opłaty fundusz inwestuje zgromadzone środki, tak aby zapewnić godziwą emeryturę.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>