IKE a inwestycje bez podatku

IKE – inwestycje bez podatku

Posiadasz oszczędności i  poszukujesz inwestycji bez podatku?  Załóż Indywidualne Konto Emerytalnego i inwestuj środki bez podatku.

W ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego inwestycje są zwolnione z  19% zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych  (tzw. podatku Belki) w przypadku wypłaty środków dopiero po osiągnięciu uprawnień emerytalnych. Ponadto należy  dokonać wpłat przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych oraz co najmniej połowa wartości wpłat powinna być dokonana na 5 lat przed wycofaniem środków. W przypadku wcześniejszego wycofania środków należy zapłacić podatek dochodowy. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku IKZE. Kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniach podatku za rok 2018 r. Sprawdź IKZE a ulga podatkowa.

IKE inwestycje bez podatku  – kto może skorzystać

Posiadaczem Indywidualnego Konta Emerytalnego może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. Nie ma górnego ograniczenia wiekowego, stąd IKE mogą założyć emeryci. Ponadto IKE może założyć osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Każdy oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKE. Nie można otworzyć konta ze współmałżonkiem, gdyż nie może być współwłaściciela. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do naszego Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Ilość rachunków IKE a inwestycje bez podatku

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca tylko na jedno konto Indywidualne Konto Emerytalne. Jednakże podatnik może posiadać jeden rachunek  IKZE oraz rachunek IKE. Wtedy może skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE, natomiast wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.
Sprawdź pełen ranking IKE >>> 

Ograniczenie ulgi – limit 2018

Ulga ograniczona jest wysokością przychodów oszczędzającego – nie możemy dokonać odliczenia wyższej kwoty niż nasze zarobki w danym roku kalendarzowym. Dodatkowe ograniczenie jest związane z maksymalną wartością składek, które rocznie można wpłacić na IKE.
Przypomnijmy, iż wysokość wpłaty na IKE w roku kalendarzowym nie może  przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. Limit ten na rok 2018 wynosi 13 329 zł.

Sprawdź pełen ranking IKE >>>

Dla porównania limit IKZE na rok 2018 wynosi 5 331,60zł.

Rezygnacja z Indywidualnego Konta Emerytalnego a inwestycje bez podatku

Jeżeli zrezygnujemy z IKE przed nabyciem uprawnień emerytalnych to jesteśmy zobligowani do zapłaty podatku od wypracowanych zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Jednakże rezygnacja z IKE nie oznacza braku możliwości ponownego otwarcia Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Sprawdź pełen ranking IKE >>>

IKE – wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z Indywidualnego Konta Emerytalnego bez obciążania podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19%, może być dokonana po 60 roku życia lub 55 w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Okres ten został ustawowo skrócony do lat trzech w przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1945 roku. Natomiast dla osób urodzonych pomiędzy 1 styczniem 1946 roku a 31 grudniem 1948 roku wynosi on cztery lata.

Istnieje również możliwość dokonania wpłat ponad połowy wartości wszystkich wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne maksymalnie pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.
Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

IKE – dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie

Oszczędności zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Środki są dziedziczone w całości, tzn. nie ma konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić, nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKE  nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Warto dodać, iż aby móc dokonywać wpłat  na IKE – nie musimy pracować, ani mieć stałych dochodów.

Zobacz pełen ranking IKE oraz ranking IKZE.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *