Ranking IKZE – Najlepsze IKZE

We właściwym wyborze bardzo pomocny będzie nasz Ranking IKZE 2015. Zapewne zastanawiacie się jakie IKZE wybrać? Wybór dobrego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wymaga sporo analiz i porównań. Niezbędne jest zestawienie ofert banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz biur maklerskich. Praktycznie każda instytucja finansowa ma swojej ofercie konto IKZE.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Ranking IKZE – na co zwracać uwagę?

Jest wiele czynników na które należy zwracać uwagę. Wśród najważniejszych rzeczy należy wymienić:

 • Ile lat pozostało nam do emerytury (jak długo chcemy oszczędzać).
 • Zysk oraz ryzyko związane z oszczędzaniem.
 • Opłaty związane z prowadzeniem konta IKZE.
 • Koszty związane z zamknięciem IKZE lub wypłatą środków.
 • Wygodę prowadzenia IKZE (dostępność poprzez Internet).

Ze względu na złożoność oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego warto skorzystać z naszej eksperckiej analizy:

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Powyższa „porównywarka” pozwala w szybki sposób porównać różne możliwości oszczędzania na emeryturę. W tym lokaty bankowe, obligacje, fundusze oraz oczywiście indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE).

Ranking IKZE – a może IKE?

Przypomnijmy kluczowa różnica pomiędzy IKZE a IKE jest związana z ulgą podatkową. W przypadku IKZE każdego roku możemy odliczyć wpłatę na konto w ramach PIT. Zyski uzyskane w ramach naszego konta są natomiast opodatkowane, jak na normalnym rachunku, tzw. „podatkiem Belki”. W przypadku IKE zyski wypracowane poprzez środki zgromadzone na koncie nie są opodatkowane.

Wspomnijmy jeszcze o limitach wpłat na konto. W przypadku IKZE w 2015 roku można wpłacić 4750 zł. W przypadku IKE limit jest wyższy i wynosi 11.877 zł. Limity liczone są w odniesieniu do średniego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. Ze względu na wzrost wynagrodzeń w 2016 spodziewamy się nieznacznego, kilkuprocentowego wzrostu poszczególnych limitów.

Ranking IKZE – przykłady

Przykładowe analizy poszczególnych kont zamieściliśmy w naszym serwisie. Wskazujemy wady i zalety poszczególnych ofert. Opłaty oraz warunki zakładania oraz zamykania konta. Zwracamy uwagę na istotne z perspektywy klienta zapisy umowne. Przykładem analiz IKZE są oferty: Compensa, Aviva, Generali, PKO i wiele, wiele innych.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Generali

IKZE Generali, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest częścią III filaru emerytalnego, w skład którego wchodzą także omawiane w naszym serwisie Indywidualne Konta Emerytalne oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Celem IKZE jest, jak sama nazwa już wskazuje, dobrowolnie gromadzenie oszczędności na swoją przyszłą emeryturę przy jednoczesnej możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Podobnie jak niedawno analizowane IKZE Compensy, oferta IKZE Generali, łączy w sobie ofertę oszczędzania na emeryturę oraz ubezpieczenia na życie. Konto IZKE jest dobrowolnym dodatkiem – rozszerzeniem – głównej umowy ubezpieczenia na życie ProFamilia w zakładzie ubezpieczeń Generali. IKZE w Generali nie jest więc samodzielnym produktem.

Rozpoczęcie oszczędzania na własnym indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego w Generali wymaga podpisania umowy ubezpieczenie na życie powiązanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z dodatkową opcją rozszerzenia o dodatkowe umowy ochronne, np. poważne zachorowanie, całkowita niezdolność do pracy, czy pakiet dla dziecka.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Generali – składki i opłaty

W minimalnej wersji miesięczna składka ubezpieczenia na życie wynosi 70zł oraz – po odliczeniu opłat – trafia do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do umowy, opłata administracyjna wynosi 10,98 zł miesięcznie oraz jest naliczana poprzez umorzenie części jednostek ma rachunku.

Dodatkowo mamy opłaty za zarządzanie poszczególnymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UKF) ukrytymi w cenie jednostek – stanowiących od 1,5% do 3,8% ceny jednostki – oraz opłatę alokacyjną w pierwszych dwóch latach umowy, która wynosi od 50 do 80% wpłacanych składek i jest powiązana z wiekiem ubezpieczonego.

Biorąc pod uwagę tak liczne opłaty niewątpliwie konto IKZE Generali nie należy do najtańszych, a nawet więcej w początkowym okresie jest jedno z droższych – wyjaśnia Ekspert ds. IKZE

Posiadacz IKZE w Generali może wybrać częstotliwość z jaką będzie wpłacał składek, ma tutaj do wyboru opcję miesięczną (minimum 9 zł), kwartalną (minimum 27 zł), półroczną (minimum 54 zł), roczną (minimum 108 zł). Istnieje również opcja wpłat nieregularnych, gdzie podobnie jak przy miesięcznej minimalna składką wynosi 9 zł.

Zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy wiąże się z opłatą w wysokości 10% zgromadzonych środków, jednak nie mniej niż 100 zł, a nie więcej niż 200 zł.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE Generali – oferta funduszy kapitałowych

IZKE w Generali ProFamilia mamy do dyspozycji 9 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Fundusze pozwalają na lokowanie oszczędności poza granicami Polski oraz szeroką dywersyfikację między różnymi grupami aktywów. Wyróżniamy:

 • Generali Emerytalny Agresywny UFK
 • Generali Emerytalny Mieszany UFK
 • Generali Emerytalny Obligacji UFK
 • Generali Gwarantowany Plus UFK
 • Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK
 • Generali Portfel Polski Akcyjny UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
 • Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK

IKZE Generali – Dobrowolny Fundusz Kapitałowy

Istnieje też alternatywa, czyli IZKE w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Dobrowolny fundusz emerytalny Generali to fundusz aktywnej alokacji. Na koniec 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych, ok. 60% stanowiły aktywa dłużne, 25% aktywa udziałowe, a 15% gotówka

W pierwszym roku za dołączenie do funduszu Generali pobierana jest opłata ze składek w wysokości 400zł, a przez kolejnych osiem lat będzie naliczać opłatę od każdej składki, malejąco od 1,9% do 1,6%. W dziesiątym roku funkcjonowania naszego konta tego typu opłaty przestaną być już pobierane.

Przez cały okres funkcjonowania fundusz pobiera 2,6% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie.

Warto zaznaczyć, że w 2013 roku stopa zwrotu – bez uwzględnienia opłat od składki – wyniosła 2,3%, a rok później 4,3%, co w praktyce jest porównywalne z umieszczeniem środków na lokacie bankowej.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Zalety IKZE Generali

 • niska minimalna kwota wpłat 9 zł przy nieregularnym oszczędzaniu
 • możliwość uzyskania ulgi podatkowej (podobnie jak w innych IKZE)
 • szeroki zakres Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z możliwością alokowania środków także poza granicami Polski

Wady IKZE Generali

 • wysokie opłaty związane z obsługą konta, zarówno opłaty administracyjne, jak opłata alokacyjna, jak i opłaty związane z zamknięciem konta.
 • niska stopa zwrotu w przypadku dobrowolnego funduszu emerytalnego

Niestety oferta IKZE Generali nie zachwyca, w szczególności w odniesieniu do wysokich kosztów funkcjonowania konta wraz z ofertą ubezpieczenia na życie, dlatego nie wróżymy jej dużego sukcesu. Tym bardziej, że są dużo lepsze konta IKZE na rynku – podsumowuje Ekspert ds. IKZE

IKZE rachunek maklerski

IKZE rachunek maklerski to bardzo ciekawa propozycja oszczędzanie na emeryturę. Umożliwia ona ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku IKZE, w tym wszelkiego rodzaju opłat manipulacyjnych związanych z prowadzeniem konta, a jednocześnie szansa na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

W praktyce rachunek maklerski IKZE w większości wypadków niczym nie różni się od standardowych rachunków maklerskich. Dotyczy to funkcjonalności, jak i opłat, dlatego tego typu forma oszczędzania cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów giełdowych.

Cześć tego typu rachunków jest bezpłatna, a główne opłaty są pobierane od wartości zawieranych transakcji, zazwyczaj jest to ok. 0,39% (opłaty są uzależnione od rachunku jaki wybierzemy), czyli znacznie mniej niż opłaty związane z zarządzaniem funduszami, które często sięgają 4%.

Jeżeli chodzi o transakcje, jakie można zawierać poprzez swój rachunek maklerski IKZE to główne wyłączenie dotyczy transakcji terminowych, które należą do najbardziej ryzykownych. Poza tym możemy handlować zarówno akcjami, jak i certyfikatami inwestycyjnymi, obligacjami oraz funduszami ETF, tak więc spektrum narzędzi inwestycyjnych jest bardzo szerokie.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ryzyko inwestycyjne

Głównym ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rachunku maklerskiego IKZE jest niepewność wynikająca z przyszłego zachowania się rynków finansowych. W okresie wzrostu możemy liczyć nawet na duże wzrosty, natomiast w przypadku bessy możemy spodziewać się znaczącego spadku. W kilkunastoletniej perspektywie oszczędzania na emeryturę z pewnością spotkamy się z takim momentem na rynku, w którym nasze inwestycje będą mało opłacalne.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że nawet w okresie hossy nie wszyscy inwestorzy zarabiają. W praktyce nawet w bardzo dobrych latach jedynie 40% inwestorów kończyło rok z zyskiem, a pozostali tracili. Należy też pamiętać, że spółki których akcje posiadamy mogą zbankrutować, co w praktyce może spowodować, że stracimy większość oszczędności.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ETF

Pewnym rozwiązaniem są funkcjonujące na rynku fundusze ETF, które posiadają w swoim portfolio spółki analogiczne jakie znajdują się w głównych indeksach.  Notowania ETF-ów naśladują zachowanie tych indeksów. Przykładowo w przypadku ETF-u naśladującego warszawski indeks największy spółek WIG20, gdy indeks ten wzrasta to rośnie też wartość jednostki uczestnictwa w funduszu, jeżeli spada to spada też wartość jednostki. Nie trzeba wtedy monitorować zachowania pojedynczych spółek tylko skoncentrować się na zachowaniu całego indeksu. Jednocześnie fundusze ETF mają stosunkowo niskie koszty związane z zarządzaniem ze względu na stabilną strukturę spółek je tworzących.

Na rynku polskim istnieją 3 tego typu fundusze ETF – pierwszy naśladuje indeks niemiecki DAX, drugi amerykański S&P 500, a trzeci – wspomniany już – warszawski indeks WIG20.

W praktyce inwestując swoje środki w fundusze ETF możemy opierać się na trendach nie tylko w polskiej gospodarce, ale także amerykańskiej czy niemieckiej.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a kryzys

Warto też pamiętać, że akcje czy jednostki uczestnictwa możemy w każdej chwili sprzedać i na swoim rachunku trzymać nieoprocentowane środki pieniężne. Myśląc o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę w początkowych latach można pozwolić sobie na bardziej ryzykowną strategię. Jednakże w późniejszym momencie warto ograniczyć ryzyko, aby uniknąć sytuacji, że w momencie przechodzenia na emeryturę.

IKZE rachunek maklerski – zalety

 • zazwyczaj brak opłat związanych z prowadzeniem rachunku,
 • możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych,
 • coroczna ulga podatkowa,
 • możliwość osiągnięcia znacznie wyższego zysku, niż na IKZE opartym na koncie oszczędnościowym.

IKZE rachunek maklerski – wady

 • duże ryzyko inwestycyjne,
 • niski limit wpłat na IKZE,
 • konieczność ciągłego śledzenia trendów na rynku.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Podsumowanie dotyczące rachunku maklerskiego IKZE

Rachunek maklerski IKZE to produkt skierowany przede wszystkim do mniejszych (ze względu niski limit wpłat) inwestorów giełdowych, którzy chcą ograniczyć koszty związane z podatkiem od zysków kapitałowych posiadających skłonności do ryzyka.

IKZE Ulga podatkowa – na czym polega ranking?

Zanim konkretnie przejdziemy już do wyliczania wszelkiego rodzaju ulg od IKZE, najpierw dokładnie dowiedzmy się czym jest ten produkt finansowy. Może się w końcu okazać, że nie do końca zdajemy sobie sprawę w jakim celu zakładamy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Aby zrozumieć przeznaczenie oraz istotę tego typu produktów, trzeba najpierw dobrze przeanalizować sytuację związaną z polską gospodarką. Podobnie jak IKE, tak  IKZE powstało z myślą o osobach, które zamierzają oszczędzać pieniądze na swoją przyszłość. Konta tego typu zaliczają się do III filaru ubezpieczeń emerytalnych. W związku z tym składki przez użytkowników opłacane są wyłącznie w sposób dobrowolny.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Wracając do sytuacji gospodarki w Polsce, widzimy zupełnie inne rezultaty, niż zapewnienia polityków w mediach. Obietnice coraz lepszego i większego rozwoju naszej gospodarki, raczej kiepsko przekłada się na realne stawki przyszłych emerytur. To właśnie dlatego młode osoby zaczynające dopiero swoją przygodę z pracą, zaczynają od razu myśleć o swojej przyszłości pod względem materialnym.

Ranking IKZE lub IKE – oszczędzamy w dłuższej perspektywie

Propozycja oszczędzania pieniędzy za pośrednictwem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wydaje się być bardzo trafnym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli nastawimy się na wieloletnie odkładanie chociaż niewielkiej sumy. Pośredniczeniem w udostępnianiu takich produktów finansowych, jakimi są IKZE, zajmują się między innymi banki, domy maklerskie, czy też towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie musimy się jednak obawiać, że każda z tych placówek ustanawia sobie całkowicie inną ofertę. Ponieważ wszystkie warunki oraz prawa są regulowane przez ustawę zweryfikowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Przystępując do oszczędzania na własną emeryturę za pośrednictwem IKZE, jednocześnie możemy skupić się także na wszelkich dogodnościach, z których możemy skorzystać. Do nich zalicza się między innymi możliwość skorzystania z odpisania sobie podatku. Ulga podatkowa IKZE w każdym roku zostaje wyliczona na zupełnie inną stawkę. W tym roku możemy spodziewać się kwoty w wysokości 1520,26 złotych. Z ulgi podatkowej w tym przypadku korzysta się w trakcie wyliczania podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi wcale nie trzeba spełniać żadnych warunków związanych z osiągniętym wiekiem. Takie rzeczy oferowane są akurat w przypadku IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. W przypadku tamtych produktów finansowych można liczyć na ulgę, jeśli skończy się co najmniej 55 lat, ale również posiada się uprawnienia do świadczeń emerytalnych.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Warto dodać, że wypłata skumulowanych świadczeń może być pozbawiona podatku Belki o wartości 19 procent. Warunkiem przejścia na zryczałtowany podatek dochodowy jest ukończenie 65 roku życia, a także pokwitowanie wpłaty środków przez okres wynoszący minimum 5 lat. Wtedy taki podatek będzie wynosił nie 19, ale tylko 10 procent. Jest to z pewnością o wiele korzystniejsze rozwiązanie, niż na przykład oszczędzanie przy pomocy innych produktów finansowych. Ponieważ przy lokatach bankowych, funduszach inwestycyjnych, czy też zakupie i sprzedaży papierów wartościowych, zawsze będziemy obciążeni podatkiem w wysokości 19%.

Ranking IKZE lub IKE a ulga podatkowa

Jak widzimy ulga podatkowa IKZE wiele osób poniekąd ratuje z kiepskiej sytuacji materialnej. Dla takich osób zapewne liczy się każdy grosz, który uda im się odłożyć na niepewną przyszłość. Przykro stwierdzać to, że nie ma co liczyć na państwową emeryturę, która przy rosnących składach ubezpieczenia społecznego, wydaje się tak naprawdę coraz mniej warta.

Ulga podatkowa IKZE obowiązuje nas, bez względu na to, w którym miejscu zdecydujemy się założyć swoje konto. Oczywiście niektóre osoby jeszcze bardzo mocno zastanawiają się nad tym, czy lepiej wybrać IKZE, czy może jednak IKE. Tutaj raczej jednak nie da się jednoznacznie określić sytuacji i powiedzieć, które konto jest najlepsze. W końcu sytuacja finansowa każdego człowieka jest zdecydowanie inna, jak i również skłonności do podejmowania ryzyka. Już nie mówiąc o oczekiwaniach stawianych na samym początku. Na pewno każdy wybierze dla siebie najlepszy produkt finansowy.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>