IKE w Banku Millennium

Konto IKE w Banku Millennium

Konto IKE w Banku Millennium to ciekawy produkt dla osób lubiących pewny zysk przy atrakcyjnym oprocentowaniu – 100% środków jest inwestowane.

Jakie warunki dla konta IKE oferuje Bank Millennium?

Bank Millennium nie pobiera za otworzenie oraz prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego żadnych opłat, minimalna kwota wpłaty wynosi 100 PLN, natomiast maksymalna wynika z limitów na dany rok –  w 2018 roku jest to
13 329 złotych, co stanowi trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest wyższy. Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Sprawdź Ranking IKE >>>

Zgodnie z zasadami dla oszczędności gromadzonych na IKE są one zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzw. „podatku Belki”. Plusem działania takiego konta jest możliwość częściowego zwrotu zgromadzonych środków bez konieczności zamykania rachunku, jednocześnie jest to pewne ryzyko, że zgromadzone środki przedwcześnie z niego wypłacimy, a w konsekwencji nie przełożą się one w przyszłości na wyższą emeryturę.

Otworzenie konta IKE w Banku Millennium wymaga wizyty w oddziale, bank posiada dość rozbudowaną sieć ponad 600 placówek, w 128 miastach Polski. Dostęp do konta jest możliwy przez internet, telefon oraz za pośrednictwem placówki.

Sprawdź Ranking IKE >>>

Konto IKE w Banku Millennium – umowa

Bank Millennium oferuje dwie umowy konta IKE. Możemy wybrać oszczędzanie na emeryturę poprzez rachunek oszczędnościowy lub poprzez fundusz inwestycyjny.  Bez względu na nasz wybór, posiadając konto osobiste w Banku Millenium, Indywidualne Konto Emerytalne będzie widoczny w systemie transakcyjnym.

Zalety konta:

  • bezpieczeństwo kapitału, gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • wyższy zysk niż na standardowych lokatach bankowych, aż 3% w skali roku
  • elastyczność w dysponowaniu i dostępie do środków
  • zysk z konta zwolniony z podatku
  • brak opłat związanych z utworzeniem oraz prowadzeniem konta

Wady konta:

  • niższe oprocentowanie niż przy bardziej ryzykownych inwestycjach, np. związanych z giełdą
  • roczna kapitalizacja odsetek
  • powiązanie odsetek z warunkami rynkowymi (w przyszłości mogą się zmienić – na plus albo na minus) – może być to także zaleta.

Sprawdź Ranking IKE >>>

Przypomnijmy, że na Indywidualne Konto Emerytalne możemy co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ponadto limit ten w kolejnym roku jest wyższy niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej.

W grupie Millennium Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest oferowane w Millennium Dom Maklerski.