IKE Limit 2017

Limit IKE 2017

Limit IKE 2017 wynosi 12 789 zł. Wysokość wpłat w danym roku kalendarzowym na Indywidualne Konto Emerytalne jest ograniczona limitami, które uzależnione są od wysokości prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest 2 razy większy, tj. wynosi 3-krotność (300%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Ponadto limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu wpłat będzie podlegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Limity wpłat na IKE w 2017 roku został ustalony zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2017.

Limit IKE 2017 – a jak wyglądało to w poprzednich latach

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • aktualnie w 2017 roku limit wpłat do IKE wynosi 12789 PLN,
 • w 2016 roku limit został ustalony na 12165 PLN,
 • w 2015 roku limit został ustalony na 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

W przyszłym roku, tj. 2018 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Prawdopodobną wysokość limitu IKE w 2018 roku możesz sprawdzić tutaj limit IKE 2018.

Dla porównania w 2017 r. wysokość limitu IKZE wynosi 5115,60 zł.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych

Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na dzień 30 czerwca 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 867 799 IKE,a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 6 002,4 mln zł.

limit IKE 2017

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzoną zakłady ubezpieczeń (571 462). Kolejną instytucją finansową, pod względem liczby prowadzonych kont IKE, finansową są fundusze inwestycyjne – 214 197 kont IKE. Banki, na koniec czerwca 2016 r.  prowadziły 52 919 kont, natomiast domy maklerskie 26 099 kont. Najmniejsza liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych jest prowadzona przez dobrowolne fundusze emerytalne.

Zobacz Ranking IKE 2017 >>>

Limit IKE 2017 – ile można uzbierać mimo limitów

Wpłacając na IKE  taką samą kwotę każdego miesiąca  2017 roku, przy założeniu wykorzystania całego limitu wpłat na 2017, co miesiąc powinniśmy dokonywać wpłaty na kwotę 1065,75 zł.

Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Wyjątek stanowi założenie IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKE z tą instytucją, określając w umowie, że wartość pożytków będzie stanowić wpłatę w formie papierów wartościowych.

Posiadacz konta IKE od 2004 roku, który korzystał w pełni z ustalonych limitów miał więc szanse na swoje konto emerytalne wpłacić nawet 117 tys. PLN.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *