Limit IKE 2018

Limit IKE 2018

Limit IKE 2018 jest powiązany z kwotą przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. Wysokość wpłat w danym roku kalendarzowym na Indywidualne Konto Emerytalne jest ograniczona limitami, które uzależnione są od wysokości prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest wyższy. Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018) przewidziano na kwotę 4443 zł. W 2018 roku kwota limitu IKE będzie wynosić 13 329 zł.

Ponadto limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu wpłat będzie podlegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Ostateczna kwota limitu wpłat na IKE w 2018 roku zostanie ustalona zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2018.

Limit IKE 2018 – a jak wyglądało to w poprzednich latach

W 2018 roku limit wpłat wyniesie 13 329 PLN. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Przypomnijmy w 2017 roku wynosił on 12 789 zł.

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • w 2017 roku limit został ustalony na 12789 PLN,
 • w 2016 roku limit został ustalony na 12165 PLN,
 • w 2015 roku limit został ustalony na 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

Dla porównania w 2018 r. wysokość limitu IKZE będzie wynosić 5331,60 zł.

Sprawdź Ranking IKE >>>

Limit IKE 2018 – ranking instytucji finansowych

Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na dzień 30 czerwca 2017 r. instytucje finansowe prowadziły 932 484 kont IKE, a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 7 479,2 mln zł.

Limit IKE 2018 - ranking instytucji finansowych (dane KNF)
Limit IKE 2018 – ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzoną zakłady ubezpieczeń (569 760). Kolejną instytucją finansową, pod względem liczby prowadzonych kont IKE, są fundusze inwestycyjne – 261 724 kont IKE. Banki, na koniec czerwca 2017 r.  prowadziły 69 279 kont, natomiast domy maklerskie 26 636 kont. Najmniejsza liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych jest prowadzona przez dobrowolne fundusze emerytalne – 4 085 kont.

Zobacz Ranking IKE >>>

Limit IKE 2018 – ile można uzbierać mimo limitów

Wpłacając na IKE taką samą kwotę każdego miesiąca 2018 roku, przy założeniu wykorzystania całego limitu wpłat na 2018, co miesiąc powinniśmy dokonywać wpłaty na kwotę 1111,58 zł.

Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Wyjątek stanowi założenie IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKE z tą instytucją, określając w umowie, że wartość pożytków będzie stanowić wpłatę w formie papierów wartościowych.

Posiadacz konta IKE od 2004 roku, który korzystał w pełni z ustalonych limitów miał więc szanse na swoje konto emerytalne wpłacić nawet 139 tys. PLN.

Sprawdź Ranking IKE >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *