Limit IKE 2019

Limit IKE 2019

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny. Limit wpłat na IKE 2019 jest powiązany z kwotą przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne

Maksymalny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019 roku maksymalna kwota wpłat na IKE wynosi 14 295 zł. Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października  2018 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019.

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • w 2018 roku limit został ustalony na 13329 PLN,
 • w 2017 roku limit został ustalony na 12789 PLN,
 • w 2016 roku limit został ustalony na 12165 PLN,
 • w 2015 roku limit został ustalony na 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

W przyszłym roku, tj. 2020 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2019 r. wysokość limitu IKZE wynosi 5718 zł.

Sprawdź Ranking IKE >>>

IKE 2019 – wypłata środków

Wyplata środków z IKE bez opodatkowanie zgodnie z zapisami ustawy może być dokonana po 60 roku życia lub 55 w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego. Aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający mają obowiązek  dokonywać wpłat na IKE przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

IKE – dziedziczenie środków

Ustawodawca przewidział możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków na IKE przez spadkobierców lub osoby przez nas uprawnione. Beneficjenci mogą też przenieść środki na własne Indywidualne Konto Emerytalne.

Oszczędzając na IKE nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

IKE 2019 – kto może oszczędzać ?

Oszczędzać na Indywidualnym Koncie Emerytalnym mogą osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia. Jednakże osoby w wieku 16-18 lat mają prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na IKE jeżeli mają dochody z tytułu umowy o pracę. Ponadto wpłat na IKE mogą dokonywać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Na IKE mogą dokonywać wpłat osoby, które nie posiadają umowy o pracę – samozatrudnieni, zatrudnieni na umowy cywilno-prawne a także bezrobotni.

Zgodnie z art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne Konto Emerytalne może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy.  Oszczędzający może zawrzeć umowę z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Można mieć tylko Indywidualne Konto Emerytalne.

Zobacz pełen ranking IKE.

Limit IKE 2019 – ranking instytucji finansowych

Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na dzień 30 czerwca 2018 r. instytucje finansowe prowadziły 960 575 kont IKE, a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 8,2 mld zł.

Limit IKE 2019-ranking instytucji finansowych (dane KNF)
Limit IKE 2019-ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzoną zakłady ubezpieczeń (565 985). Kolejną instytucją finansową, pod względem liczby prowadzonych kont IKE, są fundusze inwestycyjne – 283 298 kont IKE. Banki, na koniec czerwca 2018 r.  prowadziły 73 301 kont, natomiast domy maklerskie 31 015 kont. Najmniejsza liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych jest prowadzona przez dobrowolne fundusze emerytalne – 4 976 kont.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj wiele ofert.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *