Limit IKZE 2015

Limit IKZE w 2015 roku został ustalony na 4750,80 zł w oparciu o prognozowane na 2015 rok średnie wynagrodzenia oraz wynika wprost z przepisów prawa – obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r.

Przypomnijmy, że wpłaty na IKZE odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem na zasadach oraz w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce odliczeń wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warto pamiętać też, że z ulgi podatkowej mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym także płacące podatek liniowy, tak więc forma oraz sposób opodatkowania działalności gospodarczej nie ma znaczenia.

Osoba posiadająca konto IKZE może odpisać od podstawy opodatkowania sumę wpłat dokonanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w danym roku podatkowym. Należy pamiętać, że suma ta nie może przekroczyć limitu wpłat na IKZE. Sprawdźmy więc jak to kształtowało się w poprzednich latach kalendarzowych:

Limit IKZE 2015 Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Limit IKZE 2015 Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jak widać na powyższym obrazku w poprzednich latach limit IKZE dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego był nieco niższy i wynosił:

  • 4495,20 zł w 2014 roku
  • 4231,20 zł w 2013 roku oraz
  • 4030,80 zł w 2012 roku

Jak wcześniej wspomnieliśmy, wysokość limitu określana jest jako 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok, dlatego wyżej wymieniony wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach.

Dodatkowa informacja dla osób, które nie posiadają jeszcze 18 lat – wpłaty dokonywane przez nich na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Oczywiście, nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jak widać w praktyce limit IKE jest wyższy niż limit IKZE.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego warto pamiętać, że w razie kontroli podatkowej należy wykazać, że prawo do ulgi podatkowej przysługiwało. Dowodami w tym zakresie będzie umowa z podmiotem prowadzącym IKZE, jak również dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne. Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone. Należy je przechowywać przez okres 5 lat – wyjaśnia ekspert finansowy

Sprawdź limit IKZE na 2016 rok >>>