Limit IKZE 2019

Limit IKZE 2019

Limit wpłat na IKZE 2019 jest równy 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Maksymalny limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2019 roku wynosi 5 718 zł. Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października  2018 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019.

W poprzednich latach limit IKZE dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego był nieco niższy i wynosił:

 • 5331,60 w 2018 roku
 • 5115,60 zł w 2017 roku
 • 4800,66 zł w 2016 roku
 • 4750,80 zł w 2015 roku
 • 4495,20 zł w 2014 roku
 • 4231,20 zł w 2013 roku
 • 4030,80 zł w 2012 roku

W przyszłym roku, tj. 2020 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2019 r. wysokość limitu IKE wynosi 14 295 zł.

Sprawdź Ranking IKZE >>>

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy otworzyć poprzez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym,
 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską: domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 3. zakłady ubezpieczeń na życie,
 4. banki,
 5. dobrowolne fundusze emerytalne, które są utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Limit IKZE 2018 – ranking instytucji finansowych

Według obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r. instytucje finansowe prowadziły 701,4 tys.  Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 1,9 mld zł.

Limit IKZE 2019-ranking instytucji finansowych (dane KNF)
Limit IKZE 2019-ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę otwartych kont IKZE, podobnie jak IKE, posiadają zakłady ubezpieczeń. Kolejną pozycję zajmują fundusze inwestycyjne, natomiast na trzecim miejscu są dobrowolne fundusze emerytalne. W przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością i plasują się na ostatnim miejscu. Porównaj tutaj.

Sprawdź Ranking IKZE >>>

IKZE 2019 – zalety

Dokonane wpłaty na IKZE w danym roku podatkowym mogą zostać odliczone od dochodu przed opodatkowaniem na zasadach oraz w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można tego dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę lecz samozatrudnieni.

IKZE 2019 – wypłata środków

Wypłata środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego następuje po ukończeniu 60 roku życia.  Gdy uzyskamy  uprawnienia emerytalne wcześniej – wypłata następuje po 55 roku życia. Trzeba  spełnić też warunek dokonywania wpłat na IKZE w przynajmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE najpóźniej na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

IKZE – dziedziczenie środków

Ustawodawca przewidział możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków na IKE przez spadkobierców lub osoby przez nas uprawnione. Jednak osoby uprawnione do dziedziczenia środków z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy, którego stawka wynosi 10%.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Warto dodać, iż posiadanie IKZE nie oznacza rezygnacji z IKE lub odwrotnie.

Tutaj możesz sprawdzić różnice między IKE i IKZE. Posiadając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i/lub Indywidualne Konto Emerytalne możemy również uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *