Najlepsze IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Najlepsze IKZE DFE

Najlepsze IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, są produktami inwestycyjnymi, które mają na celu długofalowe zarządzanie oszczędnościami, by na swoje dojrzałe lata z powodzeniem wypracować dodatkową emeryturę w czasach kiedy bardzo dużo mówi się o nieudolności naszego obecnego systemu emerytalnego.

Zatem jak możemy się domyślać, jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, wtedy możemy spodziewać się niezwykle niskiego świadczenia emerytalnego oferowanego nam przez państwo.

Jeśli ktoś nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób faktycznie mógłby oszczędzać na swoją emeryturę, to powinien zainteresować się IKZE. Jeśli będziemy mieli ochotę skorzystać z IKZE z DFE, czyli Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych, wtedy należy podejmując decyzję o wyborze sprawdzić ranking IKZE.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Dobrowolne fundusze emerytalne, zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne to jedna z form, w ramach której może być prowadzone indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Oferują one produkt bez obowiązku posiadania rachunku osobistego oraz maklerskiego, inwestują  oszczędności w produkty przynoszące odpowiednie zyski, podają stopy zwrotu z zainwestowanych środków – jednakowe dla wszystkich klientów

Najlepsze IKZE DFE – wybór jest duży

Propozycja DFE Pekao jest skierowana nawet do klientów, którzy nie mają dużych środków finansowych. Pierwsza wpłata musi wynosić co najmniej 100 złotych. Natomiast kolejne nie są w żaden sposób regulowane, chyba że chodzi o maksymalną kwotę, która oczywiście jest określona ustawowo.  Opłaty manipulacyjne wynoszą 2,5% kwoty wpłaty do 10.000 zł, po przekroczeniu tego progu bez opłat. Prowizja za zarządzanie nie jest niska, ale jak najbardziej do przyjęcia-  wynosi ona 2,6 % wartości  aktywów netto funduszu w skali roku. DFE Pekao wypracowało w 2013 roku stopę zwrotu 16,3%.

Najlepsze IKZE – ING w 2013 r. z wynikiem 59,1 % stopa zwrotu. Oferta ING wyglądała całkiem atrakcyjnie. Mianowicie za otworzenie rachunku, nie musieliśmy nic płacić. Za zarządzanie naszymi oszczędnościami, musieliśmy odprowadzać prowizję w wysokości 2 %, natomiast prowizja za kolejne wpłaty wynosiła bardzo dużo, ponieważ aż 80 złotych. To i tak pozwalało na wygenerowanie całkiem przyjemnego zysku. Tym bardziej, iż pierwsza wpłata spokojnie mogła wynosić zaledwie 150 złotych, natomiast każda kolejna, już tylko 50 złotych. Na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się także stopa zwrotu w przypadku IKZE proponowanym przez Amplico.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wskaźnik stopy zwrotu utrzymywał się w tym czasie na poziomie 56,7 %. Warto dodać, że i tutaj klienci nie musieli uiszczać żadnych opłat za otworzenie rachunku. Za zarządzanie odtrącane było aż 2,5 %, przy czym za dokonanie wpłat, placówka pobierała 500 złotych. Była to więc jedna z najwyższych opłat na tle pozostałych. Warto dodać, iż każdy klient przystępujący do IKZE w tej placówce, sam decydował o tym, czy tak naprawdę interesuje go wysoka, czy niska wpłata. Ponieważ każda z nich mogła mieć wymiar całkowicie dowolny.

DFE PZU w 2013 roku osiągnął stopę zwrotu dla  32,75 % w skali roku. PTU PZU, które oferuje IKZE w ramach Dobrowolnego Funuszu Emerytalnego, to jedna z największych w Polsce instytucji oferujących IKZE, posiadająca już 2,2 mln klientów.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Do 31 sierpnia 2017 roku można skorzystać ze zwolnienia z opłaty od składki wpłat. Promocja 0 zł od składki jest, przeznaczona dla obecnych członków DFE PZU i nowych klientów, którzy zdecydują się oszczędzać na IKZE. Ponadto DFE PZU można dokonać pierwszej i kolejnych wpłat na kwotę 50 złotych.

Najniższe stopy zwrotu w 2013 roku wypracowały Generali DFE -tylko 2%, Pocztylion – 6,8% oraz Allianz 8,2% w skali roku.

Zaletą oferty Generali DFE jest możliwość pierwszej wpłaty aż 400 zł i kolejnych 50 zł, przy niewielkiej prowizji od wpłat 0-1,9% . Opłaty są pobierane tylko do chwili, gdy suma opłat pobranych od początku roku obowiązywania Umowy IKZE będzie równa 400 zł. W kolejnych latach obowiązywania Umowy IKZE opłata pobierana jest w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z dokonywanej wpłaty na IKZE, przy czym opłata maleje wraz z latami inwestowania aby po 10 latach osiągnąć prowizję 0%. DFE Generali pobiera za zarządzanie prowizję 2,6%.

Niewiele niższą prowizję za zarządzanie Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego – 2,5% potrąca Pocztylion DFE. Ponadto  można dokonać pierwszej i kolejnych wpłat maksymalnie na kwotę 240 zł. Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion nie narzuca minimalnej wysokości jednostkowej wpłaty.  Klientów nie muszą dokonywać wpłat o określonej częstotliwości. Opłata od wpłat jest uzależniona od sumy wpłat na rachunku. Posiadając poniżej 5 tys. zł na rachunku wynosi 3%, natomiast dla kwoty powyżej 20 tys. zł – 0%

Najniższą prowizję za zarządzanie można uzyskać w Allianz DFE – nawet 1% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 tyś zł. Natomiast opłata od składki wynosi 1,5%, korzystnie plasując ofertę wśród konkurencji. Ponadto pierwszej i kolejnych wpłat minimalnie wynosi 50 zł. Konto powinno zostać zasilone łączna kwotą 200 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE.

Najlepsze IKZE DFE – limit wpłat

Przypominam, że suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat. W 2017 r. limit IKZE ten wynosi 5 115,60 zł.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Najlepsze IKZE DFE – ranking za 2016 r.

W 2016 r.  IKZE DFE nieźle sobie radziły, tylko trzy mają wynik dwucyfrowy ale  żaden nie miał straty.

Najlepszy w 2016 r. był Generali DFE.  Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w 2016 r wzrosła o  15,87%. Na kolejnym miejscu w rankingu był  PZU DFE, który osiągnął stopę zwrotu 15,47%. Trzecie miejsce zajął Nationale-Nederlanden DFE, który odnotował wzrost jednostki uczestnictwa o 12,26%. Najagorszy wynik osiągnął  DFE Pocztylion 3,23%.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

DFE, czyli Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadają ofertę  prowadzenia IKZE przeznaczoną dla każdego Klienta,  zwalniając go z obowiązku samodzielnego  inwestowania a zarządzanie środkami zlecając specjalistom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *