IKZE – podstawowe informacje

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwość dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Konta IKZE istnieją od 1 stycznia 2012 r., kiedy to w związku ze zmianą prawa związanego z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) na rynku pojawił się nowy katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a opodatkowanie

IKZE od IKE (indywidualnego konta emerytalnego) wyróżnia przede wszystkim opodatkowanie. W celu zachęcenia przyszłych emerytów do oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zastosowano preferencję podatkową. Polega ona na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Natomiast opodatkowaniu PIT według właściwej skali podatkowej będzie podlegała:

  • wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego po zakończeniu okresu oszczędzania.
  • zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na koncie na rzecz osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłaty na IKZE mogą dokonywać osoby po ukończeniu 16 roku życia. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tylko w roku kalendarzowym, w którym posiada dochody. Przy czym muszą być to dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, oraz wysokość wpłat nie może przekraczać tych dochodów.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może oszczędzać tylko jedna osoba. Małżonkowie niestety nie mogą wspólnie posiadać konta.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wypłaty z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Aby dokonać wypłaty środków składamy wniosek:

  1. oszczędzający – po osiągnięciu 65 lat gdy były dokonywane wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 lat kalendarzowych,
  2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Ponadto oszczędności z  Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Decyduje o tym osoba, która gromadziła środki.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE umowa:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą prowadzić:

  • fundusze inwestycyjne
  • podmioty prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

 

IKZE Ulga podatkowa – na czym polega ranking?

Zanim konkretnie przejdziemy już do wyliczania wszelkiego rodzaju ulg od IKZE, najpierw dokładnie dowiedzmy się czym jest ten produkt finansowy. Może się w końcu okazać, że nie do końca zdajemy sobie sprawę w jakim celu zakładamy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Aby zrozumieć przeznaczenie oraz istotę tego typu produktów, trzeba najpierw dobrze przeanalizować sytuację związaną z polską gospodarką. Podobnie jak IKE, tak  IKZE powstało z myślą o osobach, które zamierzają oszczędzać pieniądze na swoją przyszłość. Konta tego typu zaliczają się do III filaru ubezpieczeń emerytalnych. W związku z tym składki przez użytkowników opłacane są wyłącznie w sposób dobrowolny.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Wracając do sytuacji gospodarki w Polsce, widzimy zupełnie inne rezultaty, niż zapewnienia polityków w mediach. Obietnice coraz lepszego i większego rozwoju naszej gospodarki, raczej kiepsko przekłada się na realne stawki przyszłych emerytur. To właśnie dlatego młode osoby zaczynające dopiero swoją przygodę z pracą, zaczynają od razu myśleć o swojej przyszłości pod względem materialnym.

Ranking IKZE lub IKE – oszczędzamy w dłuższej perspektywie

Propozycja oszczędzania pieniędzy za pośrednictwem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wydaje się być bardzo trafnym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli nastawimy się na wieloletnie odkładanie chociaż niewielkiej sumy. Pośredniczeniem w udostępnianiu takich produktów finansowych, jakimi są IKZE, zajmują się między innymi banki, domy maklerskie, czy też towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie musimy się jednak obawiać, że każda z tych placówek ustanawia sobie całkowicie inną ofertę. Ponieważ wszystkie warunki oraz prawa są regulowane przez ustawę zweryfikowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Przystępując do oszczędzania na własną emeryturę za pośrednictwem IKZE, jednocześnie możemy skupić się także na wszelkich dogodnościach, z których możemy skorzystać. Do nich zalicza się między innymi możliwość skorzystania z odpisania sobie podatku. Ulga podatkowa IKZE w każdym roku zostaje wyliczona na zupełnie inną stawkę. W tym roku możemy spodziewać się kwoty w wysokości 1520,26 złotych. Z ulgi podatkowej w tym przypadku korzysta się w trakcie wyliczania podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi wcale nie trzeba spełniać żadnych warunków związanych z osiągniętym wiekiem. Takie rzeczy oferowane są akurat w przypadku IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. W przypadku tamtych produktów finansowych można liczyć na ulgę, jeśli skończy się co najmniej 55 lat, ale również posiada się uprawnienia do świadczeń emerytalnych.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Warto dodać, że wypłata skumulowanych świadczeń może być pozbawiona podatku Belki o wartości 19 procent. Warunkiem przejścia na zryczałtowany podatek dochodowy jest ukończenie 65 roku życia, a także pokwitowanie wpłaty środków przez okres wynoszący minimum 5 lat. Wtedy taki podatek będzie wynosił nie 19, ale tylko 10 procent. Jest to z pewnością o wiele korzystniejsze rozwiązanie, niż na przykład oszczędzanie przy pomocy innych produktów finansowych. Ponieważ przy lokatach bankowych, funduszach inwestycyjnych, czy też zakupie i sprzedaży papierów wartościowych, zawsze będziemy obciążeni podatkiem w wysokości 19%.

Ranking IKZE lub IKE a ulga podatkowa

Jak widzimy ulga podatkowa IKZE wiele osób poniekąd ratuje z kiepskiej sytuacji materialnej. Dla takich osób zapewne liczy się każdy grosz, który uda im się odłożyć na niepewną przyszłość. Przykro stwierdzać to, że nie ma co liczyć na państwową emeryturę, która przy rosnących składach ubezpieczenia społecznego, wydaje się tak naprawdę coraz mniej warta.

Ulga podatkowa IKZE obowiązuje nas, bez względu na to, w którym miejscu zdecydujemy się założyć swoje konto. Oczywiście niektóre osoby jeszcze bardzo mocno zastanawiają się nad tym, czy lepiej wybrać IKZE, czy może jednak IKE. Tutaj raczej jednak nie da się jednoznacznie określić sytuacji i powiedzieć, które konto jest najlepsze. W końcu sytuacja finansowa każdego człowieka jest zdecydowanie inna, jak i również skłonności do podejmowania ryzyka. Już nie mówiąc o oczekiwaniach stawianych na samym początku. Na pewno każdy wybierze dla siebie najlepszy produkt finansowy.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>