PKO IKE

PKO IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny. PKO IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne oferowane przez Bank PKO BP oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

PKO IKE – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę.

Jeżeli zdecydujemy się na oszczędzanie na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w PKO BP to uzyskamy dostęp do rachunku na stronie pkopte.pl. Po zalogowaniu możemy samodzielnie sprawdzić stan naszego rachunku w PKO IKE, wartość zgromadzonych środków, prawidłowość danych osobowych jak również danych osób uprawnionych do dziedziczenia środków. Ponadto co najmniej raz w roku otrzymamy informację o środkach znajdujących się na naszym rachunku, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych jak również przeliczeniu składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe. Informację taką możemy otrzymywać listownie lub w formie elektronicznej.

PKO IKE – limit 2017

Limit IKE na 2017 rok w PKO BP jak dla również w innych instytucjach wynosi 12789 zł. Limit ten inny każdego roku, jego wysokość jest publikowana w  „Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne”.

PKO IKE – wysokość wpłat

Minimalna kwota wpłaty na konto PKO IZE to 50 zł, co zapewnia dużą elastyczność. Środki pieniężne mogą być wpłacane w dowolnym terminie, zależnie od aktualnej kondycji finansowej. Minimalna wpłata roczna wynosi 600 zł.

PKO IKE – ulga podatkowa

Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, który aktualnie wynosi 19% dochodu uzyskanego przez cały okres oszczędzania. Z ulgi podatkowej możemy skorzystać w momencie ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia. Jednakże warunkiem jest dokonywanie wpłat przez co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

Analizując stopy zwrotu z IKE od początku jego wprowadzenia, środki w ciągu kilku lat wpłacane do IKE PKO wzrosły o  ponad 54,4%. W krótszej perspektywie, tj. za ostatni miesiąc PKO może pochwalić się 1,18% stopą wzrostu.

Fundusz działający w ramach konta PKO DFE – FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY lokuje swoje środki głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie (40%) oraz w obligacje skarbowe (60%).  Dąży on do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa oraz wzrostu wartości zgromadzonych lokat.

Środki zgromadzone na PKO IKE można wcześniej, niezależnie od liczby lat, w których były realizowane wpłaty. W takich sytuacjach należy się liczyć z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, który wynosi obecnie 19%.

PKO IKE – dziedziczenie środków

Zaletą konta jest również dziedziczenie zgromadzonych środków poprzez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione do otrzymania środków z IKE. Natomiast dokonując wypłaty środków, płacimy 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Spadkobiercy mogą też przenieść środki na własne konto IKE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

PKO IKE – opłaty

Konto nie jest jednak darmowe. Opłata za zarządzanie wynosi 2,5% od zgromadzonych środków. Ponadto tzw. opłata inicjująca  związana z prowadzeniem konta wynosi aż 50% kwoty wpłaty, ale maksymalnie 400 zł w całym okresie aktywności konta. Dodatkowym zabezpieczeniem przed otwarciem i zamknięciem konta w okresie pierwszych 12 miesięcy są opłaty od wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wynoszące 10% kwoty wypłaty, jednak nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł.

PKO IKE – ryzyko inwestowania środków

Podmiotem, który zarządza środkami jest PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Mimo, iż PKO BP BANKOWY to znana, stabilna marka, która specjalizuje się w zarządzaniu środkami emerytalnymi to członkostwo  związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Co to oznacza? Wartość naszych środków może zmniejszyć się z powodu niekorzystnych zmian na rynkach finansowych. Dlatego należy brać pod uwagę, że wymieniona stopa zwrotu może nie zostać osiągnięta w przyszłości.

Jeżeli nadal zastanawiasz się, gdzie otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne zobacz pełen ranking IKE  >>>

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *