PKO IKZE

PKO IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferowane przez Bank PKO BP oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo umożliwia korzystanie co roku z ulgi podatkowej.

PKO IKZE
PKO IKZE

Standardowo, jak dla innych indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, ulga podatkowa za 2017 rok wynosi do 1636,99 zł, co wynika z ustalonego na bieżący rok limitu IKZE. Tak więc, limit wpłat dokonywanych na rachunek rachunek PKO IKZE w 2017 roku wynosi 5115,60 zł.

Minimalna kwota wpłaty na konto PKO IKZE to 50 zł, co zapewnia dużą elastyczność. Środki pieniężne mogą być wpłacane w dowolnym terminie, zależnie od aktualnej kondycji finansowej.

Po ukończeniu 65 lat i wpłacaniu środków pieniężnych przez minimum 5 dowolnie wybranych lat, zgromadzone i zaoszczędzone środki objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wypłacanych środków. Analizując stopy zwrotu z IKZE od początku jego wprowadzenia, środki w ciągu kilku lat wpłacane do IKZE wzrosły o  ponad 40%. W krótszej perspektywie, tj. od początku bieżącego roku PKO może pochwalić się prawie 2,5% stopą wzrostu – porównywalną z dobrą lokatą.

Fundusz działający w ramach konta lokuje swoje środki głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie (40%) oraz w obligacje skarbowe (60%).  Dąży on do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa oraz wzrostu wartości zgromadzonych lokat.

Środki zgromadzone na PKO IKZE można wypłacić przed osiągnięciem 65 lat oraz niezależnie od liczby lat, w których były realizowane wpłaty. W takich sytuacjach należy się liczyć z koniecznością zapłacenia podatku. Jest on zależny od skali podatkowej, w której rozlicza się dana osoba fizyczna, tj. 18 lub 32%.

Zaletą konta jest również dziedziczenie zgromadzonych środków poprzez spadkobierców oraz osoby przez nas uprawnione do otrzymania środków z IKZE. Natomiast dokonując wypłaty środków, płacimy 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Spadkobiercy mogą też przenieść środki na własne konto IKZE, co w praktyce spowoduje odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu ich wypłaty.

Konto nie jest jednak darmowe. W warunkach szczegółowych przewidziane są dwa główne typy opłat związane z prowadzeniem konta 50% kwoty wpłaty, ale maksymalnie 400 zł w całym okresie aktywności konta. Dodatkowym zabezpieczeniem przed otwarciem i zamknięciem konta w okresie pierwszych 12 miesięcy są opłaty od wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wynoszące 10% kwoty wypłaty, jednak nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł.

Dla wszystkich klientów, którzy zdecydują się zawrzeć umowę o prowadzenie PKO IKZE od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku została przewidziana promocja: opłata od wpłat wyniesie nie więcej niż 50 zł za cały okres trwania umowy. Poza Bez okresem promocyjnym opłata wynosi 300 zł.

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj PKO IKZE z innymi >>>

Zalety PKO IKZE

  • minimalna wpłata tylko 50 zł
  • wysoka stopa zwrotu w dłuższej perspektywie (zróżnicowanie na akcje i obligacje skarbowe)
  • dziedziczenie środków
  • możliwość otwarcia konta przez internet

Wady PKO IKZE

  • ryzyko związane z inwestycje w akcje (wartość środków może gwałtownie spaść w przypadku kryzysu na giełdzie)
  • opłaty związane z prowadzeniem konta – 50% wpłat, ale nie więcej niż 400 zł
  • opłaty związane z wypłatą środków w pierwszych 12 miesiącach

Zobacz pełen ranking IKZE – porównaj PKO IKZE z innymi >>>