rachunek IKE w Idea Bank

Rachunek IKE w Idea Bank

Rachunek IKE w Idea Bank to Indywidualne Konto Emerytalne, na którym gromadzone są oszczędności na emeryturę. Otwierając rachunek IKE przystępujemy do III filar systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim nie jest obowiązkowe, natomiast posiadanie Indywidualnego Konta Emerytalnego może być dodatkowym zabezpieczeniem naszej emerytury.

Rachunek IKE w Idea Bank – wpłaty

Minimalna każdorazowa kwota wpłaty na Rachunek IKE to 100 zł. Natomiast w 2018 roku łączna suma wpłat nie może przekroczyć kwoty limitu. Kwota ta zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2018 roku wynosi 13 329 zł. Wpłaty na Rachunek IKE w Idea Bank mogą być dokonywane tylko przez posiadacza konta.

Więcej informacji na temat wysokości limitu IKE w 2018 roku możesz sprawdzić tutaj limit IKE 2018.

Rachunek IKE w Idea Bank – oprocentowanie

Idea Banku proponuje nam dwa rodzaje rachunku oszczędnościowego IKE. Różnice dotyczą oprocentowania jak również związanych z tym produktów dodatkowych.

Rachunku oszczędnościowy IKE bez zobowiązań

W pierwszym wariancie Bank proponuje nam prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKE bez żadnych zobowiązań. Co to oznacza dla nas? Nie ma konieczności generowania obrotów na rachunku, przelewu wynagrodzenia lub operacji kartą debetową. Wystarczy zasilać nasz rachunek IKE np. każdego miesiąca co najmniej kwotą 100 zł. Bank oferuje nam oprocentowane rachunku  IKE 2% w skali roku w pierwszym roku trwania umowy. W kolejnych latach nasze Indywidualne Konto Emerytalne jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, będącej równowartością stopy WIBOR 3M, która aktualnie wynosi 1,71%. Należy tu wspomnieć, że posiadając Indywidualne Konto Emerytalne nie płacimy podatku od zysków kapitałowych- stąd nasz rachunek w pierwszym okresie jest oprocentowany jak lokata o oprocentowanej 2,47% w skali roku od której należy odprowadzić tzw. podatek Belki.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj Rachunek IKE w Idea Bank z innymi ofertami.

Rachunku oszczędnościowy IKE w pakiecie z Kontem IDEALNYM

Jeżeli zdecydujemy się na drugi wariant proponowany przed Idea Bank to Rachunek oszczędnościowy IKE zostanie dla nas otworzony w pakiecie z Kontem IDEALNYM. Wybierając ten wariant otrzymamy wyższe oprocentowanie naszych środków zgromadzonych na Rachunku IKE. Bank proponuje nam w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie aż 3,00% w skali roku. Jeżeli dodatkowo nasze zyski nie będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, co wynika z konstrukcji IKE to otrzymamy ofertę jak na lokacie oprocentowanej 3,70%. Od drugiego do piątego roku rachunek IKE zostanie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M + 0,2%. Natomiast od szóstego roku oszczędzania na emeryturę w ramach rachunku IKE w Idea Banku nasz  rachunek będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, której wysokość będzie odpowiadać stopie WIBOR 3M. Jeżeli chcemy skorzystać z wariantu drugiego to w okresie promocji należy dokonywać każdego miesiąca wpłat na rachunek w wysokości co najmniej 1000 zł. Może być to przelew naszego wynagrodzenia. Dodatkowo każdego miesiąca Idea Bank wymaga dokonania transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą dołączoną do Konta IDEALNEGO na kwotę nie niższą niż 400 zł. Jeżeli nie spełnimy powyższych warunków Bank w danym miesiącu obniży wysokość oprocentowania promocyjnego na Rachunku IKE. Bank pobierze również opłatę za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w kwocie 4,99 zł

Rachunek IKE w Idea Bank – opłaty

Otwarcie oraz miesięczne prowadzenie rachunku IKE w Idea Banku jest bezpłatne. Również jeżeli zdecydujemy się na dokonanie wypłaty środków po okresie 12 miesięcy od otwarcia rachunku nie poniesiemy żadnych opłat. Jednakże zapłacimy podatek od zysków kapitałowych.

Wypłata środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem jest osiągnięcie przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat. Również konieczne jest dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKE w Idea Bank nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj Rachunek IKE w Idea Bank z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *