IKZE rachunek maklerski

IKZE rachunek maklerski to bardzo ciekawa propozycja oszczędzanie na emeryturę. Umożliwia ona ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku IKZE, w tym wszelkiego rodzaju opłat manipulacyjnych związanych z prowadzeniem konta, a jednocześnie szansa na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

W praktyce rachunek maklerski IKZE w większości wypadków niczym nie różni się od standardowych rachunków maklerskich. Dotyczy to funkcjonalności, jak i opłat, dlatego tego typu forma oszczędzania cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów giełdowych.

Cześć tego typu rachunków jest bezpłatna, a główne opłaty są pobierane od wartości zawieranych transakcji, zazwyczaj jest to ok. 0,39% (opłaty są uzależnione od rachunku jaki wybierzemy), czyli znacznie mniej niż opłaty związane z zarządzaniem funduszami, które często sięgają 4%.

Jeżeli chodzi o transakcje, jakie można zawierać poprzez swój rachunek maklerski IKZE to główne wyłączenie dotyczy transakcji terminowych, które należą do najbardziej ryzykownych. Poza tym możemy handlować zarówno akcjami, jak i certyfikatami inwestycyjnymi, obligacjami oraz funduszami ETF, tak więc spektrum narzędzi inwestycyjnych jest bardzo szerokie.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ryzyko inwestycyjne

Głównym ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rachunku maklerskiego IKZE jest niepewność wynikająca z przyszłego zachowania się rynków finansowych. W okresie wzrostu możemy liczyć nawet na duże wzrosty, natomiast w przypadku bessy możemy spodziewać się znaczącego spadku. W kilkunastoletniej perspektywie oszczędzania na emeryturę z pewnością spotkamy się z takim momentem na rynku, w którym nasze inwestycje będą mało opłacalne.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że nawet w okresie hossy nie wszyscy inwestorzy zarabiają. W praktyce nawet w bardzo dobrych latach jedynie 40% inwestorów kończyło rok z zyskiem, a pozostali tracili. Należy też pamiętać, że spółki których akcje posiadamy mogą zbankrutować, co w praktyce może spowodować, że stracimy większość oszczędności.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a ETF

Pewnym rozwiązaniem są funkcjonujące na rynku fundusze ETF, które posiadają w swoim portfolio spółki analogiczne jakie znajdują się w głównych indeksach.  Notowania ETF-ów naśladują zachowanie tych indeksów. Przykładowo w przypadku ETF-u naśladującego warszawski indeks największy spółek WIG20, gdy indeks ten wzrasta to rośnie też wartość jednostki uczestnictwa w funduszu, jeżeli spada to spada też wartość jednostki. Nie trzeba wtedy monitorować zachowania pojedynczych spółek tylko skoncentrować się na zachowaniu całego indeksu. Jednocześnie fundusze ETF mają stosunkowo niskie koszty związane z zarządzaniem ze względu na stabilną strukturę spółek je tworzących.

Na rynku polskim istnieją 3 tego typu fundusze ETF – pierwszy naśladuje indeks niemiecki DAX, drugi amerykański S&P 500, a trzeci – wspomniany już – warszawski indeks WIG20.

W praktyce inwestując swoje środki w fundusze ETF możemy opierać się na trendach nie tylko w polskiej gospodarce, ale także amerykańskiej czy niemieckiej.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE rachunek maklerski a kryzys

Warto też pamiętać, że akcje czy jednostki uczestnictwa możemy w każdej chwili sprzedać i na swoim rachunku trzymać nieoprocentowane środki pieniężne. Myśląc o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę w początkowych latach można pozwolić sobie na bardziej ryzykowną strategię. Jednakże w późniejszym momencie warto ograniczyć ryzyko, aby uniknąć sytuacji, że w momencie przechodzenia na emeryturę.

IKZE rachunek maklerski – zalety

  • zazwyczaj brak opłat związanych z prowadzeniem rachunku,
  • możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych,
  • coroczna ulga podatkowa,
  • możliwość osiągnięcia znacznie wyższego zysku, niż na IKZE opartym na koncie oszczędnościowym.

IKZE rachunek maklerski – wady

  • duże ryzyko inwestycyjne,
  • niski limit wpłat na IKZE,
  • konieczność ciągłego śledzenia trendów na rynku.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Podsumowanie dotyczące rachunku maklerskiego IKZE

Rachunek maklerski IKZE to produkt skierowany przede wszystkim do mniejszych (ze względu niski limit wpłat) inwestorów giełdowych, którzy chcą ograniczyć koszty związane z podatkiem od zysków kapitałowych posiadających skłonności do ryzyka.