ulga z ikze-jak rozliczyć

Ulga z IKZE – jak rozliczyć?

Każda osoba oprócz składek ZUS ma możliwość dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na indywidualnych kontach emerytalnych. Kwoty wpłat na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniach podatku za poprzedni rok. Oszczędzając na Indywidualnym Koncie Emerytalnym możemy obniżyć podstawę opodatkowania. Jak rozliczyć ulgę z IKZE?

Kto może rozliczyć ulgę podatkową z IKZE

Ulga podatkowa jest odliczana przez osoby oszczędzające na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego od podstawy opodatkowania.  Dlatego też  ulga podatkowa dotyczy wyłącznie podatników, którzy rozliczają się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • liniowo (19% podatku, PIT-36L).

Nie mogą rozliczyć w zeznaniu podatkowym ulgi z IKZE osoby oszczędzające, które:

  • dokonują rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem (np. umowy zlecenia do kwoty 200 zł),
  • stosują kartę podatkową (PIT-16A),
  • dokonują tylko rozliczeń dochodów z giełdy i innych przychodów kapitałowych (PIT-38),
  • składają tylko deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Uzyskując dochody z kilku źródeł przy rozliczaniu ulgi podatkowej nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonujemy odliczenia. Również nie jest istotne przy rozliczeniu ulgi czy podatnik rozlicza się indywidualnie,  z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ograniczenie ulgi

Ulga ograniczona jest wysokością przychodów oszczędzającego – nie możemy dokonać odliczenia wyższej kwoty niż nasze zarobki w danym roku kalendarzowym. Dodatkowe ograniczenie jest związane z maksymalną wartością składek, które rocznie można wpłacić na IKZE.

Przypomnijmy, iż wysokość wpłaty na IKZE w roku kalendarzowym nie może  przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. Limit ten na rok 2017 wynosi 5 115,60zł.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Sprawdź kwotę limitu IKZE na rok 2018

Jeżeli chcemy oszczędzać wyższe kwoty to warto sprawdzić Indywidualne Konto Emerytalne – jak inwestować bez podatku od zysków kapitałowych.

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2017 r. wynosiła 3.091 zł. Jeżeli osiągnęliśmy roczne przychody poniżej tej kwoty to nie zapłacimy podatku dochodowego. Jeżeli nasze dochody przewyższają wymienioną kwotę należy dokonać rozliczenia rocznego oraz obliczyć należny podatek.

Posiadając rachunek IKZE można dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, co często jest związane z nadwyżką zapłaconego podatku w rozliczeniu rocznym i przy rozliczeniu IKZE możemy otrzymać zwrot z Urzędu Skarbowego. Jest to zachęta dla osób oszczędzających do gromadzenia kapitału na emeryturę.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Jak obliczyć wysokość ulgi podatkowej z IKZE?

Ulga podatkowa od dochodu jest równa sumie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w roku kalendarzowym za który dokonujemy odliczenia.

Na przykład, jeżeli w 2017 roku dokonamy wpłat na IKZE na łączną kwotę 5115,60 zł (maksymalny limit)  i nasz dochody w 2017 roku nie przekroczą kwoty 85 258zł, to nasza ulga podatkowa wyniesie 920,80 zł. Jeżeli nie posiadamy  innych odliczeń lub też doliczeń do podatku to Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty 920, 80zł na nasz rachunek.

Pomimo zwrotu przez Urząd Skarbowy kwoty odliczenia od podatku na naszym rachunku IKZE nie zmieni się kwota dokonanych przez nas wpłat przez okres od momentu założenia rachunku. W poniższej tabeli zostały obliczone maksymalne kwoty ulgi podatkowej w zależności od wysokości dochodów, co ma wpływ na wysokość stawki podatku.

dochody w roku kalendarzowym 2017 nie więcej niż 85 528 zł powyżej 85 528 zł dochody osób prowadzące działalność gospodarczą
stawka podatku 18% 32% 19%
ulga podatkowa przy wpłacie na  IKZE 5 115,60 zł w 2017 roku 920,80 zł 1 636,99 zł

971,96 zł

 

Aby rozliczyć ulgę podatkową z IKZE należy dołączyć do zeznania podatkowego wypełniony formularz PIT-0. Należy wpisać kwotę wpłat w danym roku kalendarzowym na IKZE, lecz nie wyższą niż limit na dany rok.

Pamiętajmy o obowiązku złożenia zeznania do 30 kwietnia.

Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *