Wartość środków zgromadzonych na IKE przekroczyła 5 mld PLN

Systematycznie rośnie wartość środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych IKE, mimo stabilizacji liczby kont na poziomie 820 tys. kont. Na koniec 2014 roku wartość wszystkich zgromadzonych środków na IKE przekroczyła 5 mld PLN. Wzrost jest więc ponad 15% w stosunku do środków zgromadzonych w roku wcześniejszym, rok wcześniej wzrost był 17%, a w 2011 roku było 21%.

Wartosc-srodkow-na-IKE

Praktycznie tylko w 2008 roku, w okresie międzynarodowego kryzysu finansowego, nastąpił spadek wartości środków zgromadzonych na kontach indywidualnych rok do roku. Mało optymistyczny pod tym względem był także 2011 rok, gdzie wzrost wartości był tylko jedno procentowy oraz sięgną raptem ok. 50 mld PLN.

Zjawisko systematycznego wzrostu jest bardzo pozytywne, dlatego oznacza to, że Polacy systematycznie oszczędzają na emeryturę, powiększając co roku kwotę zgromadzaną na swoim koncie. Można się zastanowić, jedynie czy tempo wzrostu nie jest zbyt małe.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Przyrost wartościowy jest istotny, jednak jeżeli spojrzymy na wzrost procentowy to 15% w odniesieniu do 17%, czy 21% w latach wcześniejszych nie jest zbyt optymistyczne, co w dużej mierze może mieć związek ze stabilizacją liczby prowadzonych kont. W tym kontekście przedstawiciele rządu powinni zwiększyć intensywność działań związanych z promocją oszczędzania w ramach trzeciego filaru oraz indywidualnego zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Co trzeba zrobić by założyć IKE?

Jeżeli chcemy oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym musimy podpisać umowę o prowadzenie IKE. Na początku musimy również wybrać formę w jakiej będziemy gromadzić swoje oszczędności na emeryturę. Następnie wybrać instytucję finansową, której powierzymy swoje oszczędności emerytalne.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym możemy oszczędzać na podstawie:

  • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z otwartym funduszem inwestycyjnym,
  • umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność maklerską np. domem maklerskim,,
  • umowy ubezpieczenia na życie zawartej z zakładem ubezpieczeń na życie,
  • umowy o prowadzenie rachunku bankowego zawartej z bankiem.
  • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *