Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to dodatkowe, dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, które stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE. IKE jest więc rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na dedykowanym rachunku brokerskim.

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Główną zaletą IKE jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), który istnieje w przypadku innych form inwestowania na rynku kapitałowym. Oznacza to, że jeśli inwestując poprzez Indywidualne Konto Emerytalne nie musimy dzielić się z fiskusem zyskami wypracowanymi na akcjach, dywidendzie i obligacjach.

Po uzyskaniu odpowiedniego wieku emerytalnego oraz uprawnień emerytalnych wypłacając zgromadzone środki z IKE jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego. Chcąc uzyskać ulgę podatkową powinniśmy przez co najmniej pięć lat kalendarzowych dokonywać jakiekolwiek wpłaty na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto ponad połowę wartości wpłat należy dokonać nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty z konta IKE.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Oszczędzając na indywidualnym koncie emerytalnym nie jesteśmy obligowani do dokonywania regularnych wpłat. Możemy to robić dowolnie, ważne jest, aby nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat. Przypomnijmy, że limit jest ustalony każdego roku „Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne” i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit w 2015 roku wynosi dokładnie 11 877 PLN.

Wpłat na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne możemy dokonywać zatem w dowolnym momencie roku – jednorazowo lub w ratach. W danym roku możemy też nie wpłacać środków wcale, jeśli mamy jakieś pilniejsze w danym momencie życia wydatki. W kolejnych latach natomiast możemy kontynuować oszczędzanie na nasza emeryturę.

Warto wiedzieć też, że jeżeli inwestujemy samodzielnie na giełdzie, IKE może stanowić dodatkowy rachunek maklerski na którym możemy inwestować jak na rachunku akcyjnym.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Gdzie można założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE  możne być prowadzone przez:

  • fundusze inwestycyjne,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *