IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Zalety IKE

IKE nadal nie są produktem powszechnym wśród Polaków. Wiele mówi się o przyszłej emeryturze i jej niewielkiej wysokości, wiele też powinno mówić się jakie są zalety IKE…. Tym bardziej, że jest to ciekawa oferta dla osób, chcących oszczędzać na dodatkową emeryturę.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 902 615 IKE. Został odnotowany wzrost 5,1% Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

 

Ulga podatkowa

Aby osiągnąć ulgę podatkową należy wpłacać na IKE co najmniej przez 5 dowolnych lat kalendarzowych. Mogą z niej skorzystać osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia, a w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia.

Możliwość zmiany instytucji finansowej, w której założono IKE

Zalety IKE to również możliwość zmiany decyzji o lokowaniu środków, zmiana instytucji. Istnieje również opcja zrezygnowania z Indywidualnego Konta Oszczędnościowego. Jednakże przed upływem 12 miesięcy od założenia IKE, mogą pojawić się dodatkowe koszty. Ten minimalny okres, po którym jest możliwość likwidacji bez opłat IKE jest zapisany w ustawie regulującej IKE.

Możliwość wypłaty środków z IKE

Zalety IKE to również możliwość wypłaty środków z konta przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest to bardzo ważne w długim horyzoncie czasowym. Wówczas nie ma opłat likwidacyjnych. Pojawia się jednak podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli zostanie wypłacona część środków to podatek będzie dotyczył tylko wypłaconych pieniędzy.

Dziedziczenie środków

Zawierając umowę o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (lub kilka osób), która otrzyma środki po jego śmierci. Brak takiej osoby nie oznacza, ze zgromadzone środki nie są zwracane. Należą się one spadkobiercom, więc nie należy obawiać się o nasze wpłaty.  Osoba, która dziedziczy zgromadzone środki może przeznaczyć je na dowolny cel: wypłacić lub przenieść na swoje IKE. Najważniejsze jest, że środki są wolne od podatku od spadków i darowizn o oraz od podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

 Indywidualne Konto Emerytalne
Indywidualne Konto Emerytalne

IKE limit 2017

Wpłaty na IKE co roku można wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W 2017 r. wysokość limitu wynosi 12 789 zł.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Gdzie można założyć IKE?

IKE oferują:

  • otwarte fundusze inwestycyjne czyli OFE
  • podmioty prowadzące działalność maklerską
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *